Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktivt arbete bidrar till att öka tryggheten i länets livsmedelsförsörjning

Betor i en korg.

Foto: Mostphotos

Jordbruksmarkens betydelse, offentlig upphandling och stärkt livsmedelsproduktion är några områden som lyfts i den nya handlingsplanen för Stockholms läns livsmedelsstrategi. Redan sedan den regionala livsmedelsstretagin lanserades i augusti 2019 har flera projekt och aktiviteter genomförts för att nå målet om ett livsmedelssystem som är långsiktigt hållbart.

En stor del av Sveriges befolkning bor i Stockholms län – samtidigt finns här endast en mindre del av landets åkermark och jordbruksföretag. För att klara livsmedelsförsörjningen måste länet bli mindre sårbart. Det kan ske genom att vi handlar mer inhemsk mat, vilket också resulterar i stärkta inhemska leveranskedjor.

Stockholms läns livsmedelsstrategi – som är framtagen av Länsstyrelsen Stockholm, LRF Mälardalen och Region Stockholm – tydliggör att aktörer i länet behöver arbeta gemensamt för att skapa ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem, som även innefattar att öka länets egen livsmedels- och primärproduktion.

För att fortsätta den inslagna vägen har Länsstyrelsen Stockholm, LRF Mälardalen och Region Stockholm tagit fram en handlingsplan för åren 2021–2023. Den innehåller ytterligare åtgärder som de tre aktörerna kommer att engagera sig i för att nå målet om ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem.

Möjligheter att tillvarata vildsvin som livsmedel

– Vårt fortsatta arbete innebär bland annat att ta fram underlag som ska underlätta för kommuner att göra väl avvägda beslut vid exploatering som skulle kunna beröra jordbruksmark och att kartlägga vilken kompetens som saknas i länets livsmedelsföretag. Det innebär också att vi ska jobba med kommunerna om möjligheterna att servera vildsvin i sina kök, vilket är en del av regeringens vildsvinspaket som handlar om att minska stammens skador på lantbruket och att bättre ta vara på vildsvinsköttet, säger Karin Eksvärd, samordnare för livsmedelsstrategin på Länsstyrelsen Stockholm.

Under de senaste åren har Länsstyrelsen, LRF Mälardalen och Region Stockholm, men också andra aktörer, arbetat intensivt utifrån den tidigare handlingsplanen. Några exempel är fältvandringar om nya odlingssystem och affärsutvecklingskurser för lantbrukare, projekt om att kundfokus vid kontroller har genomförts liksom ett projekt där en helt ny livsmedelsprodukt, braxenfärs Länk till annan webbplats., har tagits fram tillsammans med bland andra fiskare i Mälaren. Dessutom har skolbarn fått möjlighet att uppleva lantbruk genom projektet ”Bonden i skolan” och temadagar om offentlig upphandling har arrangerats för kommuner och sjukhus.

– Det händer mycket hela tiden. Olika aktörer jobbar på sina håll för att främja livsmedelssystemet utifrån sina ansvarsområden. Men det är inte bara det arbetet som spelar roll, även du som medborgare kan vara med och bidra genom att välja svenska och lokala produkter. Det ökar både lantbrukares möjlighet att fortsätta sina verksamheter, bidrar till öppna landskap och arbetstillfällen i Sverige samt minskar miljöpåverkan jämfört med importerad mat, säger Karin Eksvärd.

Livsmedelsstrategins handlingsplan

Handlingsplanen som är kopplad till länets livsmedelsstrategi ger en bred bild av möjligheter för att skapa ett hållbart livsmedelssystem. Den innehåller åtgärder som Länsstyrelsen Stockholm, LRF Mälardalen och Region Stockholm tar utgångspunkt i när vi genomför aktiviteter. Handlingsplanen visar också på goda exempel som har genomförts av andra aktörer i länet.

Handlingsplan för Stockholms läns livsmedelsstrategi 2021–2023 Länk till annan webbplats.

Stockholms läns livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Två logotyper. En med EU:s flagga och texten "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden" och en med illustrerade livsmedel fisk, beta, sädesslag, bröd, ägg, tomat, kött och ost samt texten "Stockholm - Hela Sveriges matmarknad".

Kontakt