Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets arbetsmarknad i fokus när statliga myndigheter möttes

Under pandemins första år steg arbetslösheten i länet. Även om utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats sedan dess behöver mer göras för att få fler personer i arbete. I veckan träffade landshövding Sven-Erik Österberg företrädare från andra statliga myndigheter för att diskutera läget i länet och vad vi kan göra gemensamt för att bidra till att minska länets arbetslöshet.

Cirka 90 000 personer var arbetslösa i Stockholms län under vecka 40. Det är färre arbetslösa jämfört med förra året, men betydligt fler än innan pandemins start. Av dem är 43 000 långtidsarbetslösa och det finns en risk för att långtidsarbetslösheten biter sig fast. Samtidigt efterfrågar nu flera näringar arbetskraft, till exempel hotell och restaurang som drabbades hårt av restriktionerna till följd av pandemin.

Syftet med mötet mellan de statliga myndigheterna var att skapa ett tillfälle för utbyte av erfarenhet och kunskap för att på så vis kunna bidra till nya samarbeten och åtgärder. Flera faktorer som är viktiga för att ta sig an situationen på länets arbetsmarknad diskuterades. Att få till en ökad matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande var en sådan. Betydelsen av att ha ett regionalt och lokalt perspektiv när insatser formuleras, vikten av kompetensförsörjning och att få samverkan att leda till konkreta åtgärder var några andra.

– Med anledning av den situation vi befinner oss i är det angeläget att Stockholms län, som landets ekonomiska motor, förmår att både minska arbetslösheten och säkerställa att återhämtningen kommer alla till del. Det finns alltför många arbetssökande som behöver arbete och flera arbetsgivare som är i behov av personal. Av länets cirka 90 000 arbetslösa kan vi anta att flera tusen kan anställas omedelbart, vi behöver därför stärka matchningen på länets arbetsmarknad så att arbetssökande och arbetsgivare hittar varandra, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm