Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelningen av nyanlända mellan kommuner i Stockholms län 2022

Nästa år kommer 1 795 nyanlända personer att anvisas till Stockholms län, det beslutade regeringen i slutet av september då de så kallade länstalen fastställdes. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om fördelningen av mottagandet mellan länets kommuner.

Totalt 7 500 nyanlända kommer att omfattas av anvisningar till landets kommuner under 2022. Uppemot hälften är barn och ungefär två tredjedelar är kvotflyktingar, som vanligtvis vidarebosätts till Sverige genom FN:s flyktingorgan UNHCR. Av det totala antalet ska 1 795 anvisas till Stockholms läns 26 kommuner.

Anvisningarna görs med stöd av bosättningslagen, som syftar till en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommuner samt att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället.

Bosättningslagen innebär att kommuner ska ta emot och ordna bostad till dem som anvisas. Hänsyn ska tas till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och det övriga mottagandet av nyanlända samt asylsökande, vilket bland annat omfattar personer som ordnar bostad på egen hand samt anhöriga.

– Bosättningslagen har över tid bidragit till att jämna ut mottagandet mellan såväl kommunerna i Stockholms län som mellan länen. Länets mottagande på anvisning är nu det lägsta sedan bosättningslagens införande. Ungefär en fjärdedel av det totala antalet anvisade till Sverige kommer till Stockholms län, säger Annelie Rostedt, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Tidsbegränsade kontrakt spelar roll

Stockholms län skiljer sig åt från landet som helhet genom att en stor andel av länets kommuner erbjuder anvisade nyanlända tidsbegränsade bostadskontrakt. Länsstyrelsen Stockholms rapport "Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation i Stockholms län" från förra året visar hur tidsbegränsade kontrakt kan motverka etablering och integration, och sätta den jämnare fördelningen mellan kommuner ur spel.

– Länsstyrelsen fortsätter att följa i vilken omfattning nyanlända som anvisats till länet också bor kvar efter några år samt hur flyttar kan påverka möjligheten till arbete, säger Elin Blomberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Kommuntal år 2022 för kommuner i Stockholms län

Botkyrka: 31

Danderyd: 49

Ekerö: 40

Haninge: 60

Huddinge: 62

Järfälla: 34

Lidingö: 52

Nacka: 110

Norrtälje: 68

Nykvarn: 17

Nynäshamn: 24

Salem: 14

Sigtuna: 19

Sollentuna: 42

Solna: 80

Stockholm: 664

Sundbyberg: 33

Södertälje: 32

Tyresö: 47

Täby: 93

Upplands Väsby: 26

Upplands-Bro: 21

Vallentuna : 44

Vaxholm: 19

Värmdö: 60

Österåker: 54

Totalt: 1 795

Kontakt