Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt för årets älgjakt: tillåtet att jaga veckans alla dagar i Stockholms län

En älg på väg att korsa en väg. Dimmigt.

Foto: Mostphotos

Säsongens älgjakt i Stockholms län startar den 8 oktober. Till och med den 31 januari får 888 älgar fällas i länet. Nytt för i år är att det generella helgförbudet för älgjakt har tagits bort i samband med en uppdatering av jaktförordningen.

Tidigare år har starten av älgjakten i Stockholms län varit den andra måndagen i oktober, men efter att regeringen tidigare i år beslutade om en förändring i jaktförordningen är datumet för jaktstart nu satt till den 8 oktober.

Under jaktperioden, som varar till och med den sista januari 2022, får 888 älgar fällas inom Stockholms län. Älgförvaltningen, och därmed också förutsättningarna för jakten, varierar runtom i länet. Det är Länsstyrelsen som har fattat beslut om förutsättningarna, som hur många älgar som får fällas inom ett visst område och hur fördelningen mellan handjur, hondjur respektive kalvar ser ut.

– Älgförvaltningen är viktig för skogsbruket i länet. Under de senaste åren har vi medvetet minskat älgstammen i länet och det har resulterat i färre betesskador i skogen. Stockholms län har bland de lägsta betesskadorna i landet, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Ömsesidig respekt i skogen

Nytt för i år är att det inte längre råder något generellt helgförbud för älgjakt, även det är förutsättningar som ändrats i jaktförordningen. Tidigare helgförbud har inneburit att jakt under helgerna inte varit tillåten i tätortsnära skogar i vissa delar av länet. Men nu är alltså det förbudet borttaget och jakt av älg är tillåten även under helger.

– Varken friluftsutövare eller jägare har företräde i skogen utan här krävs det en ömsesidig respekt. Den som vill nyttja helgerna, eller andra dagar i veckan, till att vara ute i skog och mark för att plocka svamp eller bara promenera ska självklart göra det. Men några tips är att klä dig färgglatt för att vara extra synlig och ser du ett jaktlag så kan du berätta att du är där så att de vet om dig, säger Tobias Hjortstråle.

Undantag i skyddad natur

I praktiken är det dock inte tillåtet att jaga älg när som helst och överallt i länet. Många naturreservat och nationalparker har egna regler i sina föreskrifter gällande jakt inom området. Mer information om respektive område finns på Länsstyrelsens webbplats.

– Går du till exempel på en stig i ett naturreservat som har jaktförbud behöver du inte vara rädd att stöta på en jägare, säger Tobias Hjortstråle.

Om älgjakt på Länsstyrelsens webbplats

Hitta ditt besöksmål – här kan du läsa vilka regler som gäller i ett visst reservat

Kontakt