Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen flaggar på tornedalingarnas dag 15 juli

Tornedalingarnas flagga

Tornedalingarnas flagga heter Meänflaku. Flaggans färger är gul, vit och blå och symboliserar den gula solen, de vintervita vidderna och en sommarblå himmel. Foto: Mostphotos

På torsdag den 15 juli är det tornedalingarnas dag. Då hissar Länsstyrelsen den gul-vit-blå tornedalska flaggan, Meänflaku.

Tornedalingar, en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter, har främst sitt ursprung i Tornedalens nordliga kommuner Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare. Innan riksgränsen mellan Sverige och Finland drogs 1809 var Tornedalen ett flerspråkigt och mångkulturellt område där finska och samiska talades.

År 1999 fick tornedalsfinskan status som ett eget språk i Sverige med det officiella namnet meänkieli. Enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund är det uppskattningsvis 70 000 personer som talar eller förstår meänkieli helt eller delvis i Sverige.

Sedan den 1 februari 2019 ingår Stockholms stad i förvaltningsområdet för meänkieli. Det innebär stärkta rättigheter för dem som talar meänkieli i kommunen, exempelvis genom rätten till förskola och äldreomsorg på meänkieli och att enskilda har rätt att använda språket vid kontakter med myndigheter i ett enskilt ärende.

Föreningen Tornedalingar i Stockholm arrangerar en ceremoni vid Stadshuset i Stockholm den 15 juli. Klockan 9 hissas meänflaku. Föredetta Överorneåbo Ruth Fosström håller ett högtidstal och alla sjunger Tornedalssången tillsammans.

Läs mer om firandet vid Stadshuset Länk till annan webbplats.

Läs mer om tornedalingar på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Om Länsstyrelsens och Sametingets uppdrag

Läs mer på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt