Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad förståelse om naturbesökare ska ge mer tillgängligt friluftsliv

Person paddlar kajak i vatten mellan två klippar.

Foto: Mostphotos/Mats Lundin

Under sommaren genomför Länsstyrelsen, tillsammans med andra förvaltare, en besökarundersökning i ett 80-tal naturområden runtom i Stockholms län. Syftet är att få mer kunskap och ökad förståelse om friluftslivsutövarnas upplevelser och efterfrågan vid besök i våra naturreservat, nationalparker och friluftsområden.

– Efter att besöken i naturen har ökat det senaste året vågar jag påstå att friluftsboomen är här för att stanna. Genom att lära oss mer om friluftslivsutövarna, hur de upplever vår natur och vilka förväntningar de har kan vi som arbetar med friluftsliv förvalta naturområdena på ett bättre sätt för att skapa trevligare upplevelser och minimera slitaget på naturen, säger Fredrik Olausson, friluftssamordnare på Länsstyrelsen Stockholm.

Frågorna i undersökningen handlar om utövarens egna preferenser, som hur van friluftsutövare man anser sig vara, samt praktiska frågor om friluftsanordningar och information i området. Genom att förstå drivkraften bakom besöket och ta reda på om besökarna upplever eventuella störningar kan förvaltarna hitta nya vägar för att underlätta och stärka friluftsutövarnas upplevelser både före, under och efter besöket i naturområdet.

– Vi vill att fler människor ska hitta ut till och ta del av vår fina och varierande natur. I våras tog Länsstyrelsen fram en regional friluftsstrategi, som syftar till att naturen i vårt län ska vara tillgänglig för alla och att alla ska kunna utöva ett rikt och varierat friluftsliv på jämlika villkor. Den här undersökningen är en hjälp på vägen att nå dit. Och att vi gör den i samverkan med andra aktörer är viktigt eftersom arbetet med tillgängligt friluftsliv är något vi skapar tillsammans, säger Fredrik Olausson.

Besök naturen och svara på frågor

Undersökningen pågår mellan den 1 juli och den 30 september. Besökarna kommer åt den via att skanna den QR-kod som finns uppsatt på anslagstavlor i naturområdena.

– Passa på att uppleva naturen i Stockholms län i sommar och besök olika områden beroende på vad du vill göra. Länet har varierad natur och som besökare finns det möjligheter att uppleva både vackra öppna kulturlandskap, skärgårdens kobbar och skär samt skogens tystnad. Under tiden uppskattar vi att du bidrar med dina upplevelser och tankar, vilket hjälper oss att skapa ett mer tillgängligt friluftsliv, säger Fredrik Olausson.

Kontakt