Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Både varg och lodjur har sin hemvist i Stockholms län

En varg som har fångats på en viltkamera.

En nyfiken varg undersöker Länsstyrelsens viltkamera i Sjundareviret i sydvästra delen av Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Stockholms län delar ett vargrevir med Södermanlands län. Dessutom finns 3,5 familjegrupper av lodjur i länet. Det framkommer av den senaste säsongens rovdjursinventering.

Under rovdjursinventeringen (1 oktober–28 februari för lodjur och 1 oktober–31 mars för varg) ska hela länets yta så systematiskt som möjligt sökas av för att hitta och kvalitetssäkra vargrevir, familjegrupper och föryngringar av varg och lodjur. Inventeringen är av betydelse för att få kunskap om stammarnas storlek, var de lever och hur de utvecklas över tid – vilket i sin tur behövs för att det ska kunna bedrivas en ansvarsfull och hållbar förvaltning av arterna.

Inventeringen sker genom insamling av spillning, uppföljning av allmänhetens inrapporterade observationer och genom de 30-tal viltkameror som Länsstyrelsen satt upp runtom i länet. När det finns snö sker också spårning med hjälp av Länsstyrelsens besiktningshund och fältpersonal.

Varg på tre platser och fler lodjur än förra året

Säsongens inventering visar att det fortfarande finns ett vargrevir, Sjunda, i sydvästra delen av länet, vilket delas med Södermanlands län. Med det sätt att räkna har Stockholms län ett halvt vargrevir.

Sjundareviret har en familjegrupp med föryngring. Med familjegrupp menas att det finns minst tre vargar inom reviret och att minst en av dem revirmarkerar. Årets inventering visar sex valpar, fyra hanar och två honor, som fötts under 2020. Det är fjärde gången det har fötts valpar i Sjunda sedan 2015, då de första vargarna kom till området.

– Valpar brukar stanna hos sina föräldrar under det första året för att sedan ge sig av för att hitta en partner och ett eget revir, säger Mikael Fransson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

– Till nästa inventeringsperiod får vi se om det har blivit några föryngringar i reviret även det här året.

Ytterligare två vargar har kvalitetssäkrats i länet. En hane har kvalitetssäkrats genom spårning väster om Hölö, i södra delen av länet. Han hade börjat revirmarkera, detta räknas dock inte som ett nytt revir då vargen verkar gå ensam. En hona har kvalitetssäkrats genom DNA-analys. Hon rör sig i området kring Edsbro i Norrtälje kommun.

När det gäller lodjur har fem föryngringar (honor med ungar) konstaterats. Fyra av familjegrupperna lever i norra delen av länet och en i den södra. Några delas med Uppsala län respektive Södermanlands län, vilket ger ett inventeringsresultat på 3,5 familjegrupper. Det är en familjegrupp mer jämfört med förra året.

Efterfrågar hjälp från allmänheten

Länsstyrelsen har under året arbetat aktivt för att allmänheten ska rapportera in sina observationer via appen Skandobs eller webbsidan med samma namn. Säsongen 2020–2021 har 399 rapporter från allmänheten kommit in, det är en ökning med 100 procent jämfört med föregående säsong.

– Hjälpen från allmänheten är ytterst värdefull, precis som vårt samarbete med jägare och intresseorganisationer. Den som fångar rovdjur på sin kamera bidrar till en god rovdjursförvaltning genom att låta oss ta del av fotografier och filmer, säger Mikael Fransson.

Om Länsstyrelsens rovdjursinventering

Skandobs.se – för rapportering av rovdjursobservationer Länk till annan webbplats.

Kontakt