Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bekymrat läge på bostadsmarknaden – Stockholm har blivit för dyrt

Flerfamiljshus i Haninge centrum.

Foto: Henrik Weston

För att nå regeringens mål om långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader krävs förändringar. ”Jag är uppriktigt sagt bekymrad över utvecklingen i länet, det finns inga tecken på att situationen för låg- och medelinkomsttagare är på väg att förbättras”, säger Henrik Weston, som står bakom Länsstyrelsens årliga rapport om bostadsmarknaden i Stockholms län.

Förra året sa prognoserna att länets bostadsbyggande skulle minska med anledning av covid-19-pandemin. Men så blev det inte – de cirka 13 500 planerade bostäderna påbörjades enligt plan.

– Däremot ändrade bostadsbyggandet karaktär då många fler hyresrätter än bostadsrätter påbörjades. Samtidigt har priserna på småhus och bostadsrätter rusat till nivåer som oroar. Det är orimligt dyrt att bo på flera håll i länet vilket leder till att allt fler väljer att flytta utanför länets gränser, säger Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och en av författarna till rapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021”.

Samtidigt som situationen är bekymmersam kan det konstateras att för hushåll med lång kötid, stora tillgångar eller höga och stabila inkomster fungerar bostadsmarknaden relativt väl. Under pandemin har det blivit extra tydligt.

– Den har hjälpt till att synliggöra ojämlikheten i olika boendesituationer. Bostadens betydelse har ökat och hushåll med god ekonomi har till följd av ett mer omfattande hemarbete kunnat se över sin boendesituation, medan hushåll med svagare ekonomi inte har haft samma möjligheter, säger Henrik Weston.

Bostadsbristen går inte att bygga bort

I år kommer byggandet i länet att öka – minst 14 000 bostäder, varav en större andel hyresrätter, kommer att påbörjas, uppskattar Länsstyrelsen. Nivåerna ligger dock långt under det demografiska bostadsbehovet om 20 000 bostäder per år.

– Men tyvärr går bostadsbristen inte att bygga bort, vilket var en vanlig föreställning under 2010-talet. Insikterna om nyproduktionens begränsade förmåga att lösa alla inkomstgruppers bostadsbehov har vuxit. Eftersom nyproducerade bostäder är dyra att köpa och hyra är det uppenbart att de inte löser bostadsbristen för dem som inte har råd. Därför har det befintliga beståndet en stor betydelse för bostadsförsörjningen då det är här bostäderna med lägre hyra finns, och det gäller att fördela dem till rätt hushåll. Här kan en proaktiv bostadsförmedling göra stor nytta, säger Henrik Weston.

Om Stockholms län även fortsättningsvis ska vara en attraktiv plats för människor, kreativa idéer och företag behövs tydliga bostadspolitiska mål och en bostadsförsörjning som omfattar alla.

Kommunerna ansvarar för bostadsförsörjningen medan byggbolagen bygger på affärsmässiga grunder. Däremot är det staten som utformar spelreglerna som skapar förutsättningarna för att alla ska ha någonstans att bo. Länsstyrelsen vidhåller därför vad som tidigare har sagts – det behövs en svensk modell för ekonomiskt överkomliga bostäder riktade till hushåll med lägre inkomster, där staten är med och tar ett större ansvar.

– Sådana initiativ har ännu inte tagits, säger Henrik Weston.

Rapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021” Pdf, 12 MB.

Kontakt