Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ännu en sommar med värdetransport i skärgården

Skrävlarfjärden, Värmdö, Stockholms skärgård.

Foto: Christina Fagergren

Även inför den här sommarsäsongen har Länsstyrelsen säkerställt att dagskassor från butiker och andra näringsidkare kommer att hämtas på ett tiotal öar i Stockholms skärgård.

Syftet med värdetransporterna är att underlätta för skärgårdens företagare då omkring 80 procent av årets affärer är koncentrerade till några få hektiska veckor på sommaren. Dessutom har Länsstyrelsen fått tydliga signaler på att tjänsten fortsatt behövs eftersom det under pandemin finns stora begränsningar i resandet.

– Vi befinner oss fortsatt i en pandemi som gör det svårt att förutspå hur besöksnäringen i skärgården kommer att påverkas och således även kontantmängderna. Därför känns det bra att åtminstone kunna bidra till trygghet i växel- och deponifrågan. Just denna insats minimerar även resandet vilket också är av betydelse i rådande situation, säger Tereze Säll Patwary, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Att deponera dagskassor och hämta växel är ofta mycket tidskrävande för skärgårdens företagare då det innebär långa resor med byten till närmaste bankkontor på fastlandet. Ibland krävs det besök på två olika kontor, ett för att deponera dagskassan och ett annat för att hämta växel. Det är heller inte ovanligt att det inte går någon båt tillbaka på eftermiddagen vilket kräver övernattning på fastlandet. Dessutom är det en risk i sig att resa med stora mängder kontanter, något som också kan kännas otryggt.

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2009 haft i uppdrag att bevaka och rapportera tillgången till grundläggande betaltjänster och vid behov genomföra insatser. Grundläggande betaltjänster står för att personer ska kunna betala sina räkningar och ta ut kontanter oavsett var i länet man bor. Företag och föreningar ska även kunna deponera sina dagskassor.

Kontakt