Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt projekt ska öka digital mognad hos skärgårdsföretag

Hamnen i Sandhamn, Stockholms skärgård.

Hamnen i Sandhamn. Foto: Mostphotos/Tommy Alvén

Länsstyrelsen Stockholm ska genomföra en satsning för att öka den digitala mognaden hos små och medelstora företag i Stockholms skärgård. Projektet genomförs med pengar från EU:s regionalfond EU-REACT, som har beviljats av Strukturfondspartnerskapet.

Projektet vänder sig i första hand till verksamma inom små och medelstora företag i skärgårdskommunerna Norrtälje, Österåker, Haninge, Vaxholm, Värmdö och Nynäshamn.

– Vi ser att den digitala klyftan mellan stora och mindre företag ökar och mindre företag riskerar att halka efter. Statistik visar även på att det finns stora skillnader i hur man nyttjar digitaliseringens möjligheter beroende av var man bor, till exempel är stadsbor mer benägna att använda digitala tjänster än boende på landsbygden, säger Tereze Säll Patwary, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Covid-19-pandemin har påskyndat kraven på digital kompetens och att finnas på den digitala arenan. Digital mognad blir således avgörande för konkurrenskraft och tillväxt.

– Vi vet att många småföretagare har påverkats negativt av pandemin och det känns bra och viktigt att kunna bidra till den digitala omställningen genom detta initiativ, säger Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

Länsstyrelsen önskar möta de skärgårdsspecifika behoven i att skärgårdsföretagarna ofta har långa tidsmässiga och geografiska resvägar. De är ofta verksamma i branscher med svårigheter i att vara borta från verksamheten en längre tid, exempelvis för att delta i utbildningar på fastlandet. Därför kommer utbildningarna att förläggas där företagen verkar, i skärgården eller skärgårdsnära miljö.

Utbildningarnas innehåll kommer utgå från företagarnas behov och önskemål. Men tanken är att upplägget ska likna Länsstyrelsens projekt ”Mer digital i Stockholms skärgård”, som genom fysiska möten gav 65-åringar och äldre utbildningar i digitala tjänster och verktyg.

Kontakt