Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenbufflar på sommarbete i Fysingens naturreservat

Vattenbufflar på bete i Fysingens naturreservat, Stockholms län.

Foto: Länsstyrelsen

Vattenbufflar släpptes ut på bete för första gången i Stockholms län förra året. Försöket med att låta två vattenbufflar beta våtmarker, som andra nötdjur inte klarar av, blev en succé. Nu är de tillbaka på sitt sommarbete och denna gång med förstärkning.

För ett år sedan släpptes vattenbufflarna Maud och Ellen för första gången ut Fysingens naturreservat i Sigtuna kommun. Tack vare sina specialutformade klövar kan de röra sig obehindrat i de sanka markerna för att beta och gyttjebada.

– Erfarenheten från förra årets test med buffelbete är mycket positiv. Maud och Ellen betade ner växtligheten i de blötare delarna av strandängarna på ett sätt som vanliga nötdjur inte lyckats med, säger Martin Olgemar, vattensamordnare på Länsstyrelsen Stockholm.

Vattenbuffel i närbild.

Fysingens blöta strandängar är liksom andra våtmarker svåra att sköta och växer snabbt igen. Något som också påverkar den biologiska mångfalden negativt. När vattenbufflarna betar och gyttjebadar skapar det perfekta förutsättningar för den biologisk mångfald som är knuten till dessa våtmarksmiljöer, som insekter, groddjur och kanske främst områdets alla fågelarter.

De blötare delarna av reservatet har tidigare förvaltats med maskiner som fräser bort vass och tuvor. Förhoppningen är att bufflarnas arbete ska göra att maskinella insatser inte kommer behövas framöver.

– Tack vare vattenbufflarnas goda arbete ifjol har de även i år fått uppgiften att beta och gyttjebada vid Fysingen. Nu har de dessutom fått förstärkning av sina kalvar Hugo och Elna samt buffeltjuren Malte. Att vi i samverkan med vår betesentreprenör Naturskog utökat besättningen till fem djur gör att vi denna gång hoppas på ännu bättre resultat, säger Martin Olgemar.

– Hela gänget släpptes ut i Fysingen förra veckan och de verkade vara väldigt nöjda och glada, tillägger han.

Fysingens naturreservat

Kontakt