Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny strategi ska bidra till ett jämlikt friluftsliv i Stockholms län

Två personer ligger i gräset intill vatten och läser i varsin bok. Solen skiner.

Foto: Mostphotos

Naturen i Stockholms län ska vara tillgänglig för alla och alla ska kunna utöva ett rikt och varierat friluftsliv på jämlika villkor. För att stärka förutsättningarna för att detta ska vara en självklarhet har Länsstyrelsen tagit fram en regional friluftslivsstrategi, som ska underlätta för berörda aktörer att arbeta i en gemensam riktning.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med regeringens friluftspolitik, som sammanfattas i tio nationella mål. Målen handlar bland annat om att naturen ska vara tillgänglig för alla, att det ska finnas utbredd kunskap om allemansrätten, att skapa förutsättningar för ett rikt friluftsliv och därmed också en god folkhälsa samt att friluftslivet ska vara en naturlig del av förskolans och skolans verksamhet.

Den friluftslivsstrategi som Länsstyrelsen har tagit fram ska stärka det långsiktiga arbetet med att uppnå friluftslivspolitiken i Stockholms län. Strategin fokuserar på områden som handlar om att bedriva ett kunskapsbaserat och kvalitativt arbete med friluftslivet, att bidra till en god folkhälsa genom friluftsliv på jämlika villkor samt att friluftslivet utvecklas genom kunskap, kompetensutveckling och innovation.

– Aldrig tidigare har så många människor tagit sig ut i naturen som under det senaste året. Det är så klart glädjande att fler upplever den fantastiska natur som vårt län erbjuder. Samtidigt behöver vi ta tillfället i akt och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter arbeta ännu mer för att vi ska ha ett friluftsliv som är tillgängligt för alla. Friluftslivsstrategin hjälper oss att peka ut en gemensam riktning och målbild – ambitionen är att år 2030 ska alla i vårt län ha möjlighet att uppleva natur- och kulturmiljöer, säger Fredrik Olausson, friluftssamordnare på Länsstyrelsen Stockholm.

Att flera aktörer arbetar efter samma strategi och mot samma mål främjar dialog och samarbete. Det kan till exempel handla om att samordna och att ta tillvara alla platsers olika förutsättningar av friluftsliv.

– Om du till exempel strövar i skogen ska du inte märka av eventuella skillnader på stigmarkering eller annan information om naturområdet beroende på vilken aktör som förvaltar området. Dessutom vill vi hjälpa till att sprida besökare över länets samtliga naturområden. Länet har en stor palett av friluftsupplevelser, men olika platser lämpar sig olika väl beroende på vilken upplevelse besökaren vill ha, säger Fredrik Olausson.

I höst ska den första av två kompletterande handlingsplaner till strategin tas fram.

– Konkreta åtgärder och aktiviteter är nödvändiga för att visa vad som behöver hända för att vi ska nå våra mål. Vidare behöver vi också ta fram indikatorer så att vi kan följa arbetet och utvecklingen, säger Fredrik Olausson.

Strategi för friluftsliv i Stockholms län Pdf, 8.7 MB.

Kontakt