Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föreläggande tilldelas uthyrare av partybussar i Stockholms län

När pandemin sätter stopp för traditionella studentflak och studentfester i kommersiella festlokaler har alternativ som partybussar seglat upp, trots att covid-19-lagen (pandemilagen) gäller även denna typ av verksamhet. Som tillsynsmyndighet för covid-19-lagen har Länsstyrelsen Stockholm beslutat om föreläggande med löpande vite mot ett bolag som hyr ut partybussar.

Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak på grund av smittspridningen av covid-19. Dessutom kräver pandemilagen att den som hyr ut utrymmen för privata sammankomster, till exempel studentfester, måste begränsa antalet deltagare till åtta.

Samtidigt som de blivande studenterna försöker hitta andra alternativ för sitt firande finns verksamhetsutövare som själva marknadsför partybussar som alternativ till studentflak. Men att köra en skolklass där huvudsyftet bland deltagarna är fest snarare än transport är inte förenligt med pandemilagen. Partybussar och liknande ska nämligen likställas med en lokal eller ett utrymme som hyrs ut för en privat sammankomst och omfattas därmed av pandemilagen – vilket för närvarande innebär att verksamhetsutövaren måste se till att det är max åtta deltagare.

Eftersom partybussarna, eller vilket namn de än går under, har blivit populära inför kommande studentfirande har länsstyrelserna kontaktat bolag som hyr ut bussar för fest för att informera om regelverket. Verksamhetsutövare som inte följer rådande bestämmelser riskerar vite.

– Ett bolag som bedriver verksamhet i Stockholms län ger intryck av att de kommer arrangera privata sammankomster och köra fler än åtta deltagare i sina bussar. Därför har vi nu meddelat bolaget ett föreläggande och att om lagen inte följs riskerar de att få betala vite. Om även andra bolag inte hörsammar vår information och vi får intryck av att de kommer köra ändå så kan vi förvänta oss fler förelägganden, säger Moa Karlsson, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm.

I Stockholm har det också blivit aktuellt med så kallade partybåtar. Vilket regelverk som styr där beror på om det sker servering på båten eller inte. Har den servering, vilket de flesta båtar har, omfattas den av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen, som kommunen har tillsyn över. Har båten inte servering kan det bli fråga om en sådan privat sammankomst som gäller enligt pandemilagen och då är det max åtta deltagare som gäller även här.

– Vi förstår att alla studenter vill fira sin stora dag på bästa tänkbara sätt med familj och vänner. Men tyvärr är pandemin fortfarande ett faktum och det är viktigt att alla hjälps åt att följa regelverken som syftar till att förhindra smittspridning, säger Moa Karlsson.

Begränsningar för privata sammankomster

Tillsyn av covid-19-lagen

Kontakt

Enheten för tillsyn

Telefon (växel) 010-223 10 00