Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Insatser för att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare kan nomineras till Kvinnofridspriset

Kvinnofridsprisets logotyp

Kvinnofridspriset delas ut för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Nu kan du nominera en verksamhet eller ett initiativ till årets pris.

Det är Operation Kvinnofrid – en samverkan av myndigheter i Stockholms län, däribland Länsstyrelsen ­– som årligen delar ut Kvinnofridspriset. I år är det verksamheter och initiativ som arbetar aktivt med att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare som kan nomineras till priset. Det kan exempelvis vara verksamheter som inom sin verksamhet jobbar aktivt med att ställa rutinfrågor om våld, säkerställt att det finns lättillgänglig information om stöd- och skyddsinsatser eller arbetat uppsökande för att upptäcka barn och unga som har sex mot ersättning.

– I vårt samhälle finns det både vuxna och barn som utsätts för våld, ibland med dödlig utgång. Det kan under inga omständigheter accepteras. Alla vi som är en del av samhället måste arbeta för att sätta stopp för det. I skuggan av pandemin har riskfaktorerna för att utsättas för våld dessutom ökat, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Operation Kvinnofrid och landshövding i Stockholms län.

– Detta ställer högre krav på oss samhällsaktörer när det gäller att upptäcka våldsutsatta barn och vuxna. Att öka förmågan att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövare är avgörande för att barn och vuxna ska få tillgång till stöd och skydd. Men också för att säkerställa att våldsutövare får tillgång till de stödinsatser som länets myndigheter och aktörer erbjuder. Detta är ett långsiktigt arbete som vi måste driva på tillsammans, fortsätter han.

Kvinnofridspriset utgår från tre bedömningskriterier:

  • Långsiktighet – arbetet utgörs inte av en tillfällig satsning, utan bedrivs som en del av den ordinarie verksamheten över tid.
  • Hållbarhet – verksamheten har förutsättningar för att kunna bedriva arbetet på ett kvalitativt sätt över tid, till exempel genom finansiering, kompetens och förankring i organisationen.
  • Innovation – metoder, arbetssätt och utvecklingsarbete finns för att uppmärksamma och bemöta nya utmaningar.

– Vi vet att det finns många verksamheter i länet som bedriver betydelsefulla arbeten och insatser för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare. Nu vill vi ha din hjälp att lyfta fram dessa verksamheter. Du nominerar genom att beskriva hur en verksamhet eller ett initiativ möter årets tema och en eller flera av bedömningskriterierna i sitt arbete, säger Maria Sand Vaziri, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Kvinnofridspriset 2021 delas ut i samband med Operation Kvinnofrids konferens den 26 november.

Nominera till Kvinnofridspriset Länk till annan webbplats.

Om Kvinnofridspriset (Operation Kvinnofrids webbplats) Länk till annan webbplats.

Nyhet om förra årets vinnare av Kvinnofridspriset (Länsstyrelsens webbplats)

Operation Kvinnofrid och Kvinnofridspriset

Operation Kvinnofrid är en samverkan av myndigheter i Stockholms län för att tillsammans utveckla arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Samverkande aktörer är: Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Polismyndigheten, Storsthlm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Stockholms stad. I år kommer Operation Kvinnofrid att dela ut Kvinnofridspriset för sjätte gången. Myndigheter, kommunala verksamheter och organisationer verksamma i Stockholms län kan belönas med priset.

Kontakt