Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen bjuder in näringslivet till möte om arbetsgivarens ansvar för att minska smittspridning

Smittspridningen i Sverige är hög. I Stockholms län är hälso- och sjukvården åter i ett mycket ansträngt läge. Landshövding Sven-Erik Österberg bjuder därför in chefer från stora företag verksamma i länet för att utifrån det allvarliga läget diskutera arbetsgivarperspektivet och vad företagen kan göra i sin arbetsgivarroll för att bidra till att smittspridningen ska minska.

Kallelsen till mötet tar sin utgångspunkt i Länsstyrelsens geografiska områdesansvar vid en samhällsstörning, som innebär att vi ska samverka, samordna och stödja länets aktörer.

Mötet liknar det som landshövdingen tidigare har hållit med det regionala rådet för höll i mars, då med myndighetschefer vars myndigheter har en betydande verksamhet förlagd till länet. Sedan dess har smittspridningen fortsatt att öka och arbetsplatser är fortfarande en av de platser där risken för smittspridning är som störst.

Ett drygt hundratal företrädare för det privata näringslivet har bjudits in till mötet för att diskutera om det finns ytterligare åtgärder som de större privata arbetsgivarna kan vidta fram till dess att en större del av befolkningen är vaccinerade.

Region Stockholms smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund kommer redogöra för den aktuella smittspridningen i länet och Magnus Thyberg, regional vaccinationssamordnare, kommer berätta om arbetet med vaccinering som nu genomförs på bred front runtom i länet. Dessutom kommer Länsstyrelsen kommer även att redogöra för arbetet med tillsynen av pandemilagen.

- Vi är i en situation där varje ansträngning räknas. Alla hjälpas åt och göra vad vi kan, i stort och smått, för att hjälpa till att avlasta vården där personalen nu går mot en andra vår och sommar med extremt hög belastning. Först när tillräckliga nivåer av vaccinationer har nåtts i befolkningen kan vi återgå till en ordning på våra arbetsplatser som kanske mer liknar det vi hade före pandemin, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Mötet sker digitalt på förmiddagen torsdagen den 22 april.

 

Kontakt