Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktörer i Stockholm län kraftsamlar i spåren av covid-19

Regionråd Gustav Hemming och landshövding Sven-Erik Österberg.

Regionråd Gustav Hemming och landshövding Sven-Erik Österberg. Foto: Region Stockholm

Landshövding Sven-Erik Österberg och regionråd Gustav Hemming har i dag arrangerat ett webbinarium med deltagare från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Under mötet lyftes möjligheter och utmaningar som Stockholms län står inför och hur vi tillsammans kan agera för att ta vårt län framåt.

– Sannolikt kommer covid-19 att påverka svensk ekonomi och arbetsmarknad under stora delar av 2021. Vi måste hålla ut ett tag till, samtidigt som vi nu också behöver påbörja ett arbete med att förbereda en kraftfull återstart av ekonomin. Detta kan inte göras av en aktör, eller staten ensamt, här behöver vi alla arbeta tillsammans. Tidigare erfarenheter har visat att Stockholmsregionen är som allra starkast när vi agerar tillsammans, säger Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

Dagens möte samlade cirka 160 deltagare från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Samtalen baserades på analyser och slutsatser i Region Stockholms nysläppta framtidsanalys ”Stockholmsregionens utveckling i spåren av covid-19”.

Bland talarna fanns Stockholms Handelskammares chefsekonom Stefan Westerberg, som pratade om att stärka Stockholmsregionens internationella ställning och attraktionskraft och Trafikverkets måldirektör Jonas Eliasson, som talade om hur vi kan stärka Stockholmsregionens tillgänglighet genom en grön omställning. Dessutom gjorde ungdomar från Fryshuset Skärholmen en presentation av ungas röst om framtiden i spåren av covid-19.

Kontakt