Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fiskeregler längs ostkusten

En person står på en klippa vid havet med ett fiskespö i handen.

Foto: Henrik C Andersson

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2017 drivit projektet ReFisk med den huvudsakliga målsättningen att ta fram ett förslag om ändrade fiskeregler längs ostkusten, från Östhammars kommun i norr till och med Kalmar län i söder. Nu har Havs- och vattenmyndigheten beslutat om de nya reglerna, i enlighet med Länsstyrelsens förslag. Reglerna gäller från och med den 1 april 2021.

I december förra året levererade Länsstyrelsen Stockholm förslagen på reviderade fiskeregler längs ostkusten till Havs och vattenmyndigheten (HaV), som bedriver översyn och revidering av fiskeregler för kuststräckor runtom i Sverige. Efter att förslaget har varit på remiss har nu HaV beslutat att de nya reglerna ska börja gälla från och med 1 april i år.

– Det är mycket glädjande att beslutet nu är fattat i enlighet med vårt förslag. Bestånden av gädda har minskat drastiskt längs ostkusten och de ändrade reglerna kommer innebära ett ökat skydd för arten, även om väldigt mycket arbete återstår, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för ReFisk.

– Hoten mot gäddan är många och fisket är bara en del. De storskaliga miljöförändringarna i Östersjön där fisket i utsjön är ett stort problem, exploatering och utdikning av kustnära sötvattensområden och ökande population av gråsäl är andra stora hot mot arten som Länsstyrelsen arbetar aktivt med för att lösa, fortsätter Henrik C Andersson.

De nya fiskereglerna innebär både generella begränsningar i hur mycket fisk man får fånga samt ett stort antal nya fredningsområden. I Stockholms skärgård har det tidigare funnits 27 områden med fiskeförbud under våren. Från och med 1 april kommer det finnas 60 fredningsområden för vårlekande fisk, varav det kommer vara fiskeförbud året runt i sju av områdena. Utöver det kommer det finnas 13 fredningsområden utanför vattendrag med havsvandrade öring där det kommer råda fiskeförbud på hösten. Regeländringen innebär att avgränsningarna till merparten av dessa områden har ändrats för att underlätta fisketillsyn och skyltning.

De generella reglerna innebär fångstbegränsning på gös och havsöring samt införande av fönsteruttag på gös.

I samarbete med stiftelsen Hållbara Hav bedriver Länsstyrelsen arbetet med att ta fram skyltar för alla fredningsområden.

De nya fiskereglerna och kartor över alla fredningsområden finns på Svenska Fiskereglers webbplatslänk till annan webbplats

Pressmeddelande på HaV:s webbplatslänk till annan webbplats

Om ReFisk

Länsstyrelsen Stockholm står bakom projektet ReFisk, vars syfte har varit att bidra med ett underlag till förändrade fiskeregler längs mellersta ostkusten. I projektet medverkade även länsstyrelserna i Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län och Östergötlands län. Det har också skett en samverkan med bland annat intresseorganisationer och högskolor.

Projektet har arbetat för ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till en hållbar fiskeförvaltning – med åtgärdspaket och fiskeregler – som passar de regionala förutsättningarna. HaV är den myndighet som fattar beslut om nya fiskeregler.

Projektet ReFisk är nu avslutat.

Kontakt

Henrik C Andersson

Länsfiskekonsulent