Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny strategi för att göra länet mer jämställt

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. I dag, på internationella kvinnodagen, lanserar Länsstyrelsen Stockholm en uppdaterad version av länsstrategin för jämställdhetsintegrering.

Strategin, som gäller för åren 2021–2026 och är en revidering av tidigare strategi, utgör en gemensam plattform för aktörer i Stockholms län och skapar förutsättningar för samverkan inom angelägna områden som är kopplade till jämställdhetsutmaningar i länet. Den visar också vilka prioriteringar som gäller för jämställdhetsarbetet bland länets aktörer som ställer sig bakom strategin.

Strategin tar sin utgångspunkt i det jämställdhetspolitiska målet och är dessutom specifikt utformad för de utmaningar och möjligheter till förbättring som finns inom Stockholms län.

– Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Länsstyrelsen arbetar för att detta mål ska få genomslag i länet och för att vi aktörer tillsammans ska kunna hitta vägarna dit, säger Sophie Lidstone, särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen Stockholm.

Strategin listar prioriteringar inom följande områden:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämställd utbildning
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Jämställd hälsa
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Samtal om ledarens roll

I samband med lanseringen av länsstrategin för jämställdhetsintegrering har landshövding Sven-Erik Österberg under dagen lett ett samtal med ett antal aktörer i länet om ledarens viktiga roll i att påverka jämställdheten i sin verksamhet.

– Det är viktigt, både i dag och alla andra dagar, att fundera över vad vi kan göra ytterligare för att driva jämställdhetsfrågorna framåt i våra organisationer och i vårt län och vidare agera efter det, säger Sven-Erik Österberg.

Stockholms län strategi för jämställdhetsintegrering Pdf, 2.6 MB.

Om Länsstyrelsens arbete med jämställdhet

Internationella kvinnodagen, 8 mars

Internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Dagen firades för första gången 1911 och grundas i kampen för kvinnlig rösträtt. 1977 antog FN en resolution som rekommenderade ett allmänt uppmärksammande av denna dag.

Kontakt

Sophie Lidstone

Särskilt sakkunnig i jämställdhet