Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om utökat tillstånd till miljöfarlig verksamhet, HP Etch AB, Järfälla kommun

Etch AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om utökat tillstånd till miljöfarlig verksamhet, enligt 9 kap. miljöbalken på fastigheten Veddesta 2:80, Elektronikhöjden 6 i Järfälla kommun. Ansökan omfattar kemisk ytbehandling av metall.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan består miljöpåverkan från verksamheten bland annat av utsläpp till vatten.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm och hos Järfälla kommun, Riddarplatsen 5, Jakobsbergs centrum i Järfälla.

Eventuellt yttrande ska ha kommit in senast den 15 mars 2021 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller till: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 32529-2020.

Kontakt