Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen, som riksdagen respektive regeringen beslutade om på fredagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

– Vi kommer att ge information och förutsättningar så att verksamheterna i första hand frivilligt ska rätta till eventuella brister som påpekas. Vår tillsyn i sig är inte målet utan målet är att minska smittspridningen, men i fall där verksamheter inte kan anpassas på ett sätt som minskar risken i tillräcklig grad finns möjlighet för oss att besluta om stängning av verksamheter, säger Mathias Wahlsten, chef för avdelningen för rättsliga frågor på Länsstyrelsen Stockholm.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser (inklusive exempelvis köpcentrum, serviceställen och butiker), allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster. Uppdraget gäller från den 10 januari och fram till den 30 september – samma tidsperiod som lagen. Fler verksamheter kan komma att omfattas om regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Länsstyrelsen utfärdar nya föreskrifter eller fattar nya beslut.

Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Länsstyrelsen ska utöva tillsyn av att verksamheten gjort vad som är nödvändigt för att den ska kunna bedrivas på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt, till exempel att trängsel undviks och att människor kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

– Det här ett viktigt och omfattande uppdrag som kräver att vi snabbt ställer om vår verksamhet. Ett större antal av våra medarbetare kommer under en tid framöver att behöva ta sig an nya arbetsuppgifter, säger Mathias Wahlsten.

Samlade resurser ska stärka arbetet

Länsstyrelsen Stockholm har i uppstarten av uppdraget arbetat via Samverkan Stockholmsregionen – en samverkansplattform där Länsstyrelsen samverkar med länets 26 kommuner, Region Stockholm, polis, räddningstjänsterna och andra myndigheter och organisationer i länet. Samverkan Stockholmsregionen har antagit en inriktning om att länets kommuner och andra aktörer med samhällsuppdrag kommer bistå Länsstyrelsen i genomförandet av uppdraget. Det kan exempelvis ske genom att personal hos aktörerna gör observationer i sin ordinarie verksamhet och inrapporterar dessa.

– På så sätt nyttjar vi samhällets samlade resurser för att stärka arbetet med att minska smittspridningen i länet, säger Mathias Wahlsten.

Under fredagen höll Länsstyrelsen och landshövding Sven-Erik Österberg ett informationsmöte med representanter från näringslivet i länet. Syftet var att informera om den nya tillfälliga lagen och hur Länsstyrelsen planerar att utföra tillsynsuppdraget.

Regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens nyhet Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm