Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensam kraftsamling för att minska smittspridningen

Utifrån regeringens skärpta restriktioner den 18 december har kommuner och myndigheter i Stockholms län under helgen antagit en gemensam inriktning för åtgärder i Stockholms län. Inriktningen gäller till och med den 24 januari 2021.

– Syftet är att vi ska agera så samordnat som möjligt kring stängning av verksamheter för att det ska bli enklare för alla som vistas här att följa restriktionerna. På så sätt hoppas vi på ett kraftfullt sätt kunna bidra till att minska smittspridningen i länet och därmed minska belastningen på sjukvården som har det mycket ansträngt nu, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Smittspridningen i Stockholms län är omfattande och smittskyddsarbetet har högsta prioritet. Smittskyddsläkaren i Region Stockholm uppmanar därför alla att vidta åtgärder för att vi ska kunna bromsa smittan och uppmanar bland annat till att all organiserad utomhusidrott – även för yngre barn och unga – tillfälligt ställs in i Stockholms län.

En åtgärd i den gemensamma inriktningen är att stänga all kommunal verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva. På så sätt minskar trängsel och resande. De verksamheter som kommunerna har rådighet över är till exempel kommunalt ägda muséer, simhallar, idrottsanläggningar, bibliotek, kulturskolor, öppna förskolor och fritidsgårdar. Där det är möjligt kommer digitala alternativ att erbjudas.

När det gäller idrotten har kommunerna i Stockholms län var och en beslutat att omgående stänga idrottshallar och andra idrottsanläggningar för organiserad verksamhet för alla åldrar. Det gäller såväl inomhus- som utomhusanläggningar fram till den 24 januari. Undantag görs för bland annat biståndsberättigad idrott inom daglig verksamhet och för yrkesverksamma elitidrottare, vilka som räknas dit avgörs av specialidrottsförbunden.

– Vi förstår att många blir besvikna. Det finns självfallet många negativa konsekvenser av en åtgärd som denna men att bromsa smittspridningen är just nu överordnat annat. Vi hoppas att alla fortsätter att röra på sig utomhus under de kommande fyra veckorna. Det går att göra på många sätt. Det är inte bara den organiserade idrottens uppgift att sätta barn i rörelse, vi vuxna får på andra sätt ta vårt ansvar och se till så att barnen kan röra på sig under en period, säger Sven-Erik Österberg.

Nyhet på Region Stockholms webbplats angående begränsningar i Stockholms län i den organiserade utomhusidrotten Länk till annan webbplats.

Om Samverkan Stockholmsregionen

För att stärka Stockholmsregionens förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner samverkar ett 40-tal aktörer i en samverkansplattform, Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår förutom Länsstyrelsen även Stockholms läns 26 kommuner, Region Stockholm, Polisen, SOS Alarm, Stockholms Hamnar, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Trafik Stockholm samt Trafikverket.

Läs mer om Samverkan Stockholmsregionen här Länk till annan webbplats.

Kontakt