Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpta allmänna råd från och med 14 december

Från och med den 14 december gäller nya allmänna råd i hela landet för att förhindra smittspridning av covid-19. De nya råden innebär bland annat att vi får fira jul och nyår med en mindre krets av människor. Dessutom rekommenderar regionens smittskyddsläkare att Stockholms läns högstadieelever får distansundervisning. Ytterligare nationella restriktioner och rekommendationer tilllkommer under december och januari. 

Det är Folkhälsomyndigheten som har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt som de börjar att gälla, den 14 december, upphävs de lokala allmänna råd som tidigare gällt i Stockholms län.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför normen för alla sociala situationer. De nya råden gäller tillsvidare.

Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Mer information om nationella föreskrifter och allmänna råd hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Distansundervisning för högstadiet

Region Stockholms smittskyddsläkare rekommenderar att kommunerna i Stockholms län från och med den 14 december övergår till distansundervisning för högstadieelever. Även arbetsgivare uppmanas att se till att alla medarbetare som har möjlighet arbetar hemifrån. Syftet är att fler personer ska stanna hemma och därmed bidra till att minska smittspridningen.

Mer information på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Ytterligare nationella restriktioner

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har lämnat besked om om ytterligare nationella restriktioner:

 • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.
 • Maxantalet i ett sällskap på restaurang får vara fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.
 • Köpcentrum, butiker och gym behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma. Länk till annan webbplats.
 • Rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning förlängs till och med den 24 januari 2021.
 • Rekommendation att kommuner och regioner omedelbart stänger all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Detta gäller fram till och med den 24 januari.
 • Rekommendation att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande den 7 januari 2021.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm