Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelseprojekt får pengar från EU för att utveckla länets arbetsmarknad

Länsstyrelsen Stockholm har beviljats medel av Europeiska socialfonden till tre förstudieprojekt. Förstudierna kommer att fokusera på kompetensförsörjning hos livsmedelsproducenter, samverkan inom länets gröna näringar och rasism på arbetsmarknaden.

Den Europeiska socialfonden (ESF) är ett av EU:s verktyg för att skapa fler och bättre arbeten i Europa. Fonden verkar genom att finansiera projekt som kan förbättra arbetsmarknaden och stärka näringslivet i medlemsländerna. I Sverige är det Svenska ESF-rådet som förvaltar medel från ESF.

Vid den senaste utlysningen beviljades 42 förstudieprojekt medel. Tre av dessa kommer att bedrivas av Länsstyrelsen Stockholm:

  • Livs-viktig kompetens – förstudie som bland annat ska bidra med att kartlägga behoven av kompetensförsörjning hos livsmedelsproducerande företag i Stockholms län.
  • Primär kompetens och samverkan – en förstudie som ska undersöka möjligheterna att skapa en samverkansplattform för länets gröna näringar.
  • Rasism på arbetsmarknaden – förstudien ska genomföra en översikt och sammanställning av internationell och svensk forskning kring mekanismer och praktiker på arbetsmarknaden, som på olika sätt bidrar till olika former av negativ och positiv särbehandling baserat på hudfärg/etnicitet.

– Vi är glada att vi har beviljats de här pengarna så vi har möjlighet att bidra till att lösa de strategiska utmaningarna – bland annat kompetensförsörjning och arbetsmarknad – som finns i länet. De här tre förstudierna är insatser som verkligen behövs och som kommer kunna bidra med ny kunskap och lägga en bra grund för framtida projekt, säger Micaela Tonndorf, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats.

Om Europeiska socialfonden på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt