Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pandemin har lett till ökad användning av digitala betaltjänster

Fingrar över ett tangentbord och ett kontokort som ligger på tangentbordet.

Foto: Mostphotos

Covid-19 har bidragit till en påskyndad minskning av kontanter i samhället. Samtidigt har inställningen till att använda digitala verktyg och tjänster förändrats och blivit mer positiv, främst bland gruppen äldre. Det konstateras i länsstyrelsernas rapport ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020”.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Utvecklingen presenteras årligen i en rapport. Den minskning av kontantanvändning och ökning av digitala betaltjänster som skett under det här året kopplas till den pågående pandemin. Anledningen är bland annat att e-handeln har ökat och att det funnits en rädsla för att kontanter skulle sprida smitta, trots att Riksbanken gått ut och dementerat detta.

– Vi ser att de äldre som står närmast användandet av digitala betaltjänster har motiverats att pröva sådana för att exempelvis handla mat över nätet till följd av pandemin, säger Tereze Säll Patwary, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Den digitala utvecklingen inom betalningsområdet har gått fort och det finns en fortsatt efterfrågan från länets kommuner på nationella och regionala insatser för att möjliggöra inkludering för särskilt utsatta grupper. Länsstyrelsen Stockholm arbetar för närvarande med digital inkludering för gruppen äldre i länets skärgårdskommuner inom projektet Mer digital i Stockholms skärgård och utreder möjligheterna för att göra insatser mot även andra grupper.

Rapporten visar även att minskningen av deponiställen fortsätter, vilket innebär ett fortsatt problem för företag och föreningar som har behov att deponera sina dagskassor. I Stockholms län är det framför allt skärgården som har begränsad tillgång till kontanttjänster. För att underlätta situationen för företagarna har Länsstyrelsen Stockholm de senaste åtta åren erbjudit upphämtning av dagskassor under högsäsong, via upphandlad värdetransport, på de öar där de största behoven har lokaliserats. Övrig tid behöver företagarna själva ta hand om transporten.

Rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020” Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete om grundläggande betaltjänster

Kontakt