Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skolans fysiska miljö – avgörande för säkerhet och trygghet

Några ungdomar går i en korridor, man ser dem bakifrån. Två av dem håller armarna om varandra.

Foto: Mostphotos

Skolan är en av de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av brott. Hur kan skolan bli säkrare och tryggare? Och vilken betydelse har den fysiska miljön för uppkomsten av brott och otrygghet? Länsstyrelsen Stockholm och Stiftelsen Tryggare Sverige har arbetet tillsammans för att beskriva förutsättningarna att öka säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention. Resultatet presenteras i rapporten ”Trygghet i skolan”.

Samarbetet mellan Länsstyrelsen Stockholm och Stiftelsen Tryggare Sverige påbörjades i samband med att barnkonventionen blev lag i januari år 2020. Konventionen förtydligar bland annat att alla barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld.

Genom att förebygga brott och otrygghet i skolan kan Sverige komma ett steg närmare att nå FN:s globala mål år 2030. Rapporten, som är ett resultat av samarbetet, innehåller en kunskapsöversikt när det gäller just frågor som rör brott och otryggheten i skolan. Utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter beskrivs hur säkerheten och tryggheten kan förbättras i skolor genom situationell brottsprevention, som till exempel att skapa säkra, trygga och inkluderande miljöer.

– Det förebyggande arbetet i skolan har traditionellt sett varit inriktat mot så kallad social prevention med målet att reducera individers motivation att begå brott. Med denna rapport lyfter vi betydelsen av den fysiska miljöns utformning för uppkomsten av brott och för att minska antalet brott som begås i skolmiljö, vilket är viktigt för arbetsmiljön i skolan och för de barn och unga som är oroliga över att utsättas för brott, säger Erik von Essen, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Stockholm.

– Skolan är en av de vanligast platser där barn drabbas av brott. Många är också otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum, på toaletter och i korridorer. I rapporten beskrivs den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet samt vad som kan göras för att vända utvecklingen, säger Marika Haug, kriminolog på Stiftelsen Tryggare Sverige.

Rapporten riktar sig främst till politiker, stadsplanerare, brottsförebyggare, skolpersonal med flera yrkesgrupper som inom ramen för sitt uppdrag arbetar med att öka tryggheten i skolan.

Rapporten ”Trygghet i skolan” Pdf, 2.4 MB.

Länsstyrelsens brottsförebyggande arbete

Stiftelsen Tryggare Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt