Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stiftelsen 1000 Möjligheter är vinnare av Kvinnofridspriset 2020

Utdelning av Kvinnofridspriset 2020 där vinnaren är stiftelsen 1000 Möjligheter. På bilden: Katarina Edlund, utvecklingsledare på Länsstyrelsen, Zandra Kanakaris, generalsekreterare på stiftelsen 1000 Möjligheter, Kattis Ahlström, moderator på Oeration Kvinnofrids konferens och Anija Johansson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Stiftelsen 1000 Möjligheter tilldelas Kvinnofridspriset 2020, som delades ut under Operation Kvinnofrids årliga konferens. På bilden syns Katarina Edlund, utvecklingsledare på Länsstyrelsen, Zandra Kanakaris, generalsekreterare på stiftelsen 1000 Möjligheter, Kattis Ahlström, moderator på Oeration Kvinnofrids konferens och Anija Johansson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Varje år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets kvinnofridspris tilldelas stiftelsen 1000 Möjligheter, som genom sin verksamhet arbetar för att hjälpa unga att komma ur våldsamma relationer.

1000 Möjligheter är en stiftelse som med sin verksamhet stärker unga och arbetar förebyggande för ett jämställt samhälle fritt från våld. Organisationen arbetar mot killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer samt med unga i prostitution och människohandel.

Organisationen tilldelas Kvinnofridspriset för att genom olika stödinsatser arbeta för att hjälpa unga att komma ur våldsamma nära relationer. Genom sin verksamhet når 1000 Möjligheter inte bara unga som utsätts för våld utan även unga våldsutövare. 1000 Möjligheter sig till en målgrupp som ofta glöms bort och bidrar aktivt till samhällsdebatten om ungas våld i nära relationer.

– Den här typen av civilsamhällesorganisationer har en viktig roll i samhället. Stiftelsen 1000 Möjligheter hjälper unga att komma i kontakt med vuxna för att få hjälp att komma ur relationer där det förekommer våld. Stiftelsen gör en betydelsefull insats för många unga och tar plats i samhällsdebatten om våld i ungas relationer – 1000 Möjligheter är väl värd att uppmärksammas med Kvinnofridspriset, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Operation Kvinnofrid och landshövding i Stockholms län.

Zandra Kanakaris, generalsekreterare på 1000 Möjligheter, tog under fredagen emot Kvinnofridspriset när det delades ut på Operation Kvinnofrids årliga konferens.

– Nästan var fjärde ung tjej är utsatt för brott i sin relation. Trots denna helt oacceptabla siffra så har det tidigare gjorts väldigt lite för att belysa och förebygga detta. Därför är vi väldigt glada över att vårt arbete med att synliggöra och motverka killars våld mot tjejer nu uppmärksammas. Insikten om att mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer är en avgörande nyckel i kvinnofridsarbetet. Vi hoppas att priset kan bidra till att både verksamheter och beslutsfattare nu tar krafttag mot det här våldet och tydligt börjar arbeta med frågan, bara så kan vi uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld, säger Zandra Kanakaris.

Stiftelsen 1000 Möjligheter

2010 blev 1000 Möjligheter Sveriges första ungdomsjour för att fem år senare omorganiseras till stiftelseform. Verksamheten har fyra anställda och 50 volontärer. Stiftelsen vilar på feministisk grund och anser att en förändring av destruktiva maskulinitetsnormer är en av de viktigaste nycklarna till att förebygga våld.

Organisationen driver två verksamheter. Ungarelationer.se som är en stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Hit kan både den som utsätts, den som utövar våld samt kompisar vända sig. Ellencentret som arbetar med att ge stöd till unga som har erfarenhet av prostitution, så kallad sugardejting, sex som självskadebeteende, människohandel och annan sexuell exploatering. I Stockholm finns också 1000Mottagningen som erbjuder samtalsstöd och traumabehandling för unga som hör till någon av organisationens målgrupper.

Stiftelsen 1000 Möjligheters webbplats Länk till annan webbplats.

Operation Kvinnofrid och Kvinnofridspriset

Operation Kvinnofrid är en samverkan av myndigheter i Stockholms län för att tillsammans utveckla arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Samverkande aktörer är: Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Polismyndigheten, Storsthlm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Stockholms stad. I år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för femte gången. Myndigheter, kommunala verksamheter och organisationer verksamma i Stockholms län kan belönas med priset.

Operation Kvinnofrids webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt