Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publiktaket på 50 personer i Stockholms län förlängs – gäller nu även serveringsställen

Tomma stolar på en läktare.

Foto: Mostphotos

Publikgränsen på max 50 personer fortsätter att gälla i Stockholms län till och med den 23 november 2020. Nu omfattas även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen av gränsen. Det har Länsstyrelsen Stockholm beslutat i dag. Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens eventuella beslut om ytterligare begränsningar vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Länsstyrelsen beslutade den 29 oktober att gränsen på max 50 personer vid vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar skulle fortsätta att gälla i Stockholm län till och med den 19 november. Beslutet gällde dock inte begränsande av deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen i länet, till exempel vid musikframträdande inför sittande gäster.

Dagens beslut innebär att maxgränsen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förlängs till och med den 23 november. Beslutet innebär också att från och med den 20 november omfattas även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen av begränsningen på 50 personer.

Slutdatumet den 23 november är satt i avvaktan på regeringens förslag om att deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska begränsas till max åtta personer, som kan komma att gälla från den 24 november.

Länsstyrelsens beslut är fattat i samråd med Region Stockholms smittskyddsläkare, som inkommit med en hemställan gällande förlängd publikgräns.

Länsstyrelsen Stockholms beslut om lokala föreskrifter Pdf, 307.3 kB.

Vad är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Som allmänna sammankomster räknas bland annat sådana demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Privata tillställningar eller folksamlingar med folk som helt oorganiserat vistas på ett torg eller på allmänna färdmedel omfattas inte av begreppen (2 kap. 1–3 §§ ordningslagen).

Varför beslutar Länsstyrelsen om en förlängning nu och varför till och med den 23 november?

Smittspridningen är fortsatt hög och trots vidtagna regionala åtgärder har den inte minskat. Det är nödvändigt med att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Begränsningen gäller för närvarande till och med 23 november 2020. Länsstyrelsen fortsätter följa läget noggrant och vid behov kan Länsstyrelsen komma att fatta ytterligare beslut.

Vad innebär Länsstyrelsens beslut för restauranger och andra serveringsställen?

Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än 50 deltagare från och med den 20 november. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen till exempel inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer. Det nationella undantaget som inte begränsar antalet deltagare på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller alltså inte i Stockholm län. Här är i stället maxantalet deltagare 50.

Vad innebär Länsstyrelsens beslut för verksamhetsutövare?

Vårt beslut innebär att man i Stockholms län inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än 50 deltagare under perioden som föreskriften gäller. Från och med den 20 november omfattas även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen.

Vad innebär Länsstyrelsens beslut för idrottsevenemang?

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 50 deltagare. Det nationella undantaget som började gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 deltagare på liknande arrangemang gäller alltså inte inom Stockholm län. Här är i stället maxantalet deltagare fortfarande 50.

Vad innebär Länsstyrelsens beslut för andra verksamheter, till exempel butiker och köpcentrum?

Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger med mera omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de vanliga allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Hur länge gäller Länsstyrelsens föreskrift?

Förbudet gäller till och med den 23 november 2020. Vi följer det epidemiologiska läget noggrant eftersom det är det som avgör hur länge begränsningarna är nödvändiga. Förbudet kan därför komma förlängas ytterligare. Vi avvaktar också regeringens eventuella beslut om förslaget att deltagargränsen vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska skärpas till åtta personer.

Vad händer om någon anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 50 deltagare?

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 50 deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Var söker jag om tillstånd?

Den som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.

Mer information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Är det Länsstyrelsen som beslutat om begränsningen på åtta personer per sällskap på serveringsställen?

Nej, det är Folkhälsomyndigheten som har tagit detta beslut. För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, kaféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen Länk till annan webbplats.

Varför beslutar ni inte om inskränkningar i kollektivtrafiken i stället?

Länsstyrelsen har inte möjlighet att införa restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Regeringen har nyligen tagit upp diskussionen om en ny pandemilag som ger dem den befogenheten.

Vad innebär regeringens förslag till ändringar i promemorian om "Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar" med fler än åtta deltagare?

I promemorian lämnar regeringen förslag som innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare förbjuds. Undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Regeringen bedömer att det nuvarande undantaget där 300 personer tillåts i en sittande publik ska behållas. Förslaget har remitterats och remissvar ska inges senast den 19 november 2020 klockan 15.00. Om regeringen beslutar i enlighet med förslaget träder det i kraft den 24 november 2020.

Mer information på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm