Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur får vi bättre vatten?

Vårt vatten påverkas av faktorer som försurning, övergödning och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Men det finns lösningar på problemen. Vattenmyndigheterna föreslår nu 60 åtgärder för att förbättra Sveriges sjöar, älvar och grundvatten. De fem vattenmyndigheterna samråder från den 1 november till den 30 april 2021.

– Bra vatten är viktigt för hållbara ekosystem och för att vårt samhälle ska fungera. Människan, jordbruket och turismsektorn är beroende av att vårt vatten mår bra. Det är en miljöfråga och en samhällsfråga. Friskt vatten är viktigt för samhällets alla delar, säger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Västmanlands län.

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram samrådspaketet ”Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021–2027”. Nu vill vattenmyndigheterna gärna ha in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras. Synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2021. Information om hur du kan lämna synpunkter på förslagen finns på Vattenmyndigheternas webbplats. Länk till annan webbplats.

Därför samråder vi

Alla länder inom EU arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av vattendirektivet. Som medlem i EU har Sverige krav på sig att våra vattenmiljöer ska förvaltas på ett hållbart sätt. Vattenmyndigheterna har nu sammanställt en stor mängd information, med uppdrag från regeringen, om hur våra vatten mår och kan konstatera att det finns mycket som behöver förbättras för att våra vattenresurser ska vara hållbara under lång tid.

Samarbete med Havs- och vattenmyndigheten

Parallellt med vattenmyndigheternas samråd genomför Havs- och vattenmyndigheten samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön Länk till annan webbplats.. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda samråden samarbetar vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring samrådet.

Kontakt