Plötslig ishalka i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen har införts i Stockholms län

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län med syfte att minska spridningen av covid-19. De som vistas i länet uppmanas bland annat att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum, att avstå från idrottsträningar och om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll.

Anledningen till Folkhälsomyndighetens beslut är att personer som har diagnosticerats med covid-19 i Stockholms län har ökat kraftigt. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat Region Stockholms smittskyddsläkare, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms län att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Beslutet gällde inledningsvis till och med den 19 november 2020. Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i Stockholms län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har den 19 november därför fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller i länet. Beslutet gäller till och med den 13 december 2020.

Nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats (19 november) Länk till annan webbplats.

Nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats (29 oktober) Länk till annan webbplats.

Nyhet på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt