Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om revidering av Hanvedens vattenskyddsområde

Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat förslag till beslut om reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkten Hanveden i Haninge kommun.

Förslaget innebär en förändring av de gällande föreskrifterna samt en utvidgning av det geografiska område som omfattas av skyddet.

Förslaget finns att ladda ned här:

Förslaget inklusive karta finns att ladda ner härPDF

Det finns även tillgängligt i receptionen hos Länsstyrelsen på Regeringsgatan 66 i Stockholm, samt i receptionen hos Haninge kommun på Rudsjöterrassen 2 i Handen.

Ägare och innehavare av särskild rätt till marken har nu möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 december 2020.

Yttrandet skickas till stockholm@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Vänligen ange diarienummer 513-22222-2015 i yttrandet.

Föreläggandet att yttra sig samt beslut om kungörelsedelgivning finns att ladda ner här.PDF


Kontakt