Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelningen av nyanlända mellan kommuner i Stockholms län 2021

Nästa år kommer 2 097 nyanlända personer att anvisas till Stockholms län, det beslutade regeringen i slutet av september då de så kallade länstalen fastställdes. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om hur fördelningen kommer att ske mellan länets kommuner.

I Sverige ska totalt 7 500 nyanlända omfattas av kommunanvisningar under 2021. Av dessa ska 2 097 anvisas till Stockholms län. Det kan jämföras med årets mottagande, då 2 208 nyanlända ska tas emot för bosättning i länet.

Det är bosättningslagens kriterier som ligger till grund för beslutet gällande fördelning av anvisningar av nyanlända till länen och länets kommuner. Hänsyn ska tas till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asylmottagandet. Lagen innebär att kommuner ska ta emot anvisade nyanlända i kommunen och ordna bostad till dem.

Förutom de personer som anvisas till kommunerna uppskattas att ungefär 1 500 nyanlända med uppehållstillstånd kommer att självbosätta sig i länet under 2021. Skattningen baseras på tidigare självbosättningsmönster. Gruppen självbosatta omfattar nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommuner samt direktinresta anhöriga.

Tidsbegränsade kontrakt motverkar jämnare fördelning

Bosättningslagen syftar till att åstadkomma en jämnare fördelning av mottagandet mellan landets kommuner och till att nyanlända ska ges bättre förutsättningar att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Detta ska uppnås genom den jämnare fördelningen och genom att mottagandet i högre grad styrs mot kommuner med goda arbetsmarknadsförutsättningar.

I Länsstyrelsens rapport ”Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation i Stockholms län” Länk till annan webbplats., som släpptes i juni, framgår att bosättningslagen över tid har bidragit till att jämna ut mottagandet mellan såväl kommunerna i Stockholms län som mellan länen.

– En effekt av detta är att länets andel av mottagandet på anvisning är lägre i år än tidigare år. Den jämnare fördelningen mellan kommunerna i länet bidrar också till att Södertälje kommun nästa år får ett mottagande på anvisning för första gången sedan bosättningslagen trädde i kraft år 2016, säger Elin Blomberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Arbetssätten i Stockholms län skiljer sig dock åt från landet som helhet. De flesta kommunerna i länet erbjuder tidsbegränsade bostadskontrakt till anvisade nyanlända. Även om mottagandet av nyanlända har utjämnats betydligt kan fördelningen se annorlunda ut efter en tid. Länsstyrelsen ser att det finns en risk att tidsbegränsade kontrakt i länet sätter den proportionerliga fördelningen mellan kommuner ur spel.

– Av de nyanlända som togs emot i länet på anvisning år 2017 hade två tredjedelar efter drygt två år lämnat de kommuner som tillämpar de striktaste tidsgränserna vid bosättningen. De allra flesta som flyttat har också lämnat länet, säger Annelie Rostedt, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Kommuntal år 2021 för kommuner i Stockholms län

Botkyrka: 26

Danderyd: 76

Ekerö: 50

Haninge: 64

Huddinge: 60

Järfälla: 33

Lidingö: 66

Nacka: 131

Norrtälje: 74

Nykvarn: 19

Nynäshamn: 27

Salem: 18

Sigtuna: 24

Sollentuna: 47

Solna: 97

Stockholm: 790

Sundbyberg: 36

Södertälje: 28

Tyresö: 59

Täby: 110

Upplands Väsby: 27

Upplands-Bro: 20

Vallentuna: 57

Vaxholm: 22

Värmdö: 71

Österåker: 65

Totalt: 2 097

Kontakt