Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Knappt tusen älgar får fällas i länet under säsongens älgjakt

En älg går i vatten med skog bakom sig.

Foto: Mostphotos

Måndagen den 12 oktober startar säsongens älgjakt. 970 älgar får fällas i Stockholms län till och med den 31 januari 2021, enligt Länsstyrelsens beslut.

Flera älgförvaltningsområden i länet har de senaste åren haft som mål att minska antalet älgar. Målen börjar nu bli uppfyllda och därför är antalet älgar som får fällas vid säsongens jakt något färre än tidigare.

– När älgstammen nu är på den nivå vi önskar minskar vi också avskjutningen för att kunna bibehålla en stabil nivå på antalet älgar i länet, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Älgförvaltningen, och därmed också förutsättningarna för jakten, varierar runtom i länet. I stora delar av länet bedrivs jakten inom älgskötselområden, det vill säga större geografiska områden med en avskjutningsplan på flera älgar. I andra delar av länet sker jakten inom mindre licensområden, som av Länsstyrelsen får en mindre tilldelning på hur många älgar som får avskjutas. Avskjutningsmålen är också uppdelat i antal handjur, hondjur och kalvar.

– Det är viktigt att måluppfyllnaden kommer så nära 100 procent som möjligt. En anledning till det är för att skadorna i tallungskogen ska fortsätta minska, en annan anledning är att åldersfördelningen i älgstammen ska hållas jämn, säger Tobias Hjortstråle.

När en älg har fällts ska det rapporteras i portalen Älgdata Länk till annan webbplats., som visar aktuella siffror på hur många älgar som har fällts och om det är en tjur, ko eller kalv. Den som har fällt en älg måste också betala en fällavgift. Fällavgiften för jaktåret 2020–2021 är samma som förra säsongen, det vill säga 1 000 kronor för en vuxen älg och 250 kronor för en årskalv.

En jägare kan bli befriad från fällavgiften om den fällda älgen klassas som otjänlig för föda. Om en älg luktar illa eller ser dålig ut i köttet när slakten påbörjas ska man tillkalla veterinär, polis eller någon av de personer som Länsstyrelsen har gett behörighet att utfärda intyg om otjänlig föda.

– Intyget ska skickas till oss på Länsstyrelsen och man kan då bli befriad från att betala fällavgiften, säger Tobias Hjortstråle.

Information om jakttider, fällavgifter och rapportering av fällda älgar

Kontakt

Tobias Hjortstråle

Vilthandläggare