Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statliga myndigheter samlas – för att gemensamt möta samhällskrisen

Det finns ett behov av en regional statlig kraftsamling för att gemensamt möta den pågående samhällskrisen. Under fredagen träffade landshövding Sven-Erik Österberg representanter från andra statliga myndigheter för att skapa en gemensam bild över läget i länet och vad statliga myndigheter kan bidra med för att möta effekterna av krisen.

Den pågående coronapandemin har under de senaste månaderna drabbat samhället med full kraft. Konjunkturen i huvudstadsregionen bedöms vara på en mycket låg nivå, även om utvecklingen nu är mindre negativ än vad prognoser visade i början av sommaren.

Stockholm är landets ekonomiskt starkaste region och står till betydande del för den svenska tillväxten. För att samhällsekonomin och de offentliga finanserna ska vara långsiktigt hållbara måste Stockholms län repa sig.

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län, bedömer att det i det här skedet finns ett behov av en regional statlig kraftsamling och har därför bjudit in statliga myndigheter som verkar i länet till ett första möte. Under fredagen träffades representanter från Stockholms universitet, Vinnova, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket och Försäkringskassan.

– Länsstyrelsen har ett ansvar och uppdrag att främja länets utveckling och att bidra till en ökad statlig samverkan i länet, därför tycker jag också det är viktigt att statliga myndigheter träffas. Vid dagens möte lyftes flera gemensamma, intressanta och viktiga frågor som vi alla kan ta med för att hantera samhällsutmaningarna här och nu, men också för att rusta oss för framtiden. Vi ser ett värde av fler liknande samtal och kommer bjuda in till nya möten, säger Sven-Erik Österberg.

Kontakt