Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snusandet bland länets ungdomar har ökat

Vitt portionssnus i snusdosa.

Alkoholanvändning och rökning bland länets ungdomar har minskat över tid och de lägre siffrorna håller i sig. Däremot är det vanligare att snusa i dag än vad det var för två år sedan. Det visar elevundersökningen Stockholmsenkäten 2020, där elever från årskurs 9 och år 2 på gymnasiet från 23 av länets 26 kommuner har deltagit.

Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i årskurs 2 på gymnasiet, men har bromsat in i årskurs 9. I årets upplaga av Stockholmsenkäten uppger cirka sex av tio elever i årskurs 9 att de inte dricker alkohol medan var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet väljer bort alkoholen.

Rökning ligger på ungefär samma nivåer som vid undersökningen som genomfördes 2018. I årets mätning uppger 8 procent av killarna och 11 procent av tjejerna i årskurs 9 att de röker dagligen eller ibland. Motsvarande siffror för eleverna i gymnasiets år 2 är 17 respektive 23 procent.

Något som sticker ut jämfört med mätningen 2018 är att användningen av snus har ökat, särskilt bland tjejer. I årskurs 9 anger 15 procent av killarna och 4 procent av tjejerna att de snusar, jämfört med förra mätningens siffror på 9 respektive 1 procent. I gymnasiets år 2 snusar 25 procent av killarna och 10 procent av tjejerna, att jämföra med 19 respektive 2 procent vid förra mätningen.

– Det har hänt något vad gäller andelen som uppger att de snusar jämfört med mätningen 2018. Vi misstänker att ökningen kan vara kopplad till att det så kallade tobaksfria snuset har blivit mer populärt. Snuset är vitt och marknadsförs i en mängd olika smaker som kan tänkas locka ungdomar. Trots att produkterna är tobaksfria innehåller de oftast nikotin, som är ett gift och starkt beroendeframkallande, säger Malin Björke som är länssamordnare för ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) vid Länsstyrelsen Stockholm.

Andelen ungdomar i länet som har testat narkotika är fortsatt mycket hög. I årskurs 9 uppger 14 procent av killarna och 10 procent av tjejerna att de någon gång använt narkotika. I gymnasiets år 2 är siffrorna 29 procent av killarna och 22 procent av tjejerna.

– Det är skrämmande många ungdomar som uppger att de har använt narkotika. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är ännu fler som haft möjlighet att prova, men som har låtit bli. Här gäller det för oss vuxna att fortsätta rusta ungdomarna så att de får kunskap och mod att fatta informationsgrundade beslut om sin egen hälsa, säger Malin Björke.

Fler siffror från undersökningen

  • 5 procent av tjejerna i årskurs 9 och 7 procent av tjejerna i gymnasiets år 2 uppger att de har blivit tvingade till sex. Motsvarande siffra för killar är 2 procent i båda årskurserna.
  • I båda årskurserna har drygt 20 procent av killarna och 3 procent av tjejerna satsat pengar på spel de senaste tolv månaderna.
  • Ungefär 23 procent i årskurs 9 och 17 procent i gymnasiets år 2, oavsett kön, uppger att de har snattat under det senaste året. Det är en ökning från tidigare mätning.
  • 18 procent av killarna och 42 procent av tjejerna i årskurs 9 känner sig ofta ledsna och deppiga utan att veta varför. I gymnasiets år 2 är motsvarande siffra bland killarna 20 procent och bland tjejerna 40 procent.
  • 90 procent av killarna och 84 procent av tjejerna i årskurs 9 trivs i skolan. I gymnasiets år 2 trivs cirka 90 procent av eleverna, både killar och tjejer.
  • Fler tjejer än killar har utsatts för mobbning i skolan, 23 procent av tjejerna jämfört med 14 procent av killarna i årskurs 9. När det gäller vilka som utför mobbningen är förhållandet det omvända – 14 procent av killarna och 8 procent av tjejerna uppger att de mobbat andra i skolan under läsåret. För gymnasiets år 2 ser mönstret liknande ut, men på lägre nivåer.
  • 77 procent av eleverna i årskurs 9 och 80 procent i gymnasiets år 2 uppger att hen kan be sina föräldrar eller vårdnadshavare om hjälp vid personliga problem.

Om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. I år har den genomförts i 23 av länets kommuner (alla utom Huddinge, Norrtälje och Österåker) och mer än 24 000 ungdomar i 355 skolor har besvarat enkäten. Kommunerna finansierar respektive datainsamling och Länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar.

Material

Länsövergripande sammanfattning av resultatet från Stockholmsenkäten 2020

Resultat uppdelat per år, ämnesområde, kommun och årskurs

Kontakt