Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stockholms län står för en tredjedel av ansökningarna om hyresstöd i utsatta branscher

33 562 ansökningar om stöd för sänkt lokalhyra i utsatta branscher till följd av coronapandemin har inkommit till länsstyrelserna. Nästan var tredje ansökning kommer från hyresvärdar som hyr ut lokaler till verksamhetsutövare i Stockholms län. Nu fortsätter ett intensivt arbete med att handlägga samtliga ansökningar innan årsskiftet.

Coronapandemins snabba ekonomiska konsekvenser på samhället fick regeringen att fatta beslut om att avsätta fem miljarder kronor till lokalhyresstöd för att stödja företag i utsatta branscher. Till dessa branscher räknas bland annat hotell, restaurang och handel, men också verksamheter inom till exempel trafikskolor, bilverkstäder och kemtvätt.

Hyresvärdar som har gett drabbade hyresgäster rabatt på lokalhyran under april–juni har under perioden 1 juli­ till 31 augusti kunnat söka om det ekonomiska stödet.

Redan första veckan kom cirka 3 500 ansökningar in till Länsstyrelsen Stockholm, som handlägger ansökningar där fastigheten ligger i något av de fem länen Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland eller Västmanland.

– Vi har fått in betydligt fler ärenden än övriga länsstyrelser. 13 365 ansökningar har kommit in från de fem län som vi handlägger – det är 40 procent av det totala antalet ansökningar som kommit in i hela landet, och Stockholms län står för den absoluta majoriteten. För att hantera alla ansökningar har vi drygt 20 handläggare som jobbar heltid med att handlägga stöden, säger Eva Nodling, tf enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm.

Fem miljarder kronor har avsatts till hyresstödet. Aktuella siffror visar att det sökta beloppet i hela landet uppgår till 1,55 miljarder kronor*. Mer än hälften – 823,2 miljoner kronor* – är knutna till ansökningarna från länen som Länsstyrelsen Stockholm handlägger. För Stockholms läns del uppgår beloppet till 729,5 miljoner kronor*.

Under hösten fortsätter ett intensivt arbete för att fatta beslut i ärendena.

– Vi förstår att många är angelägna om att få sin ekonomiska ersättning så fort som möjligt. Vi ska vara effektiva i vår handläggning, men det är också oerhört viktigt att vi är rättssäkra. I många av ansökningarna som kommit in behöver vi begära in kompletteringar, till exempel fullmakt eller kompletterande avtal till det ursprungliga hyreskontraktet. Det arbetet tar tyvärr extra tid, säger Eva Nodling.

– Vi bemannar efter behov och kommer att vara klara med alla beslut före nyår, fortsätter Eva Nodling.

Beslut i samtliga ärenden ska vara fattade senast den 31 december 2020.

Antal ansökningar om sänkt lokalhyra

Ansökningar som Länsstyrelsen Stockholm handlägger: 13 365

Fördelning mellan länen:
Stockholms län: 10 901
Uppsala län: 892
Södermanlands län: 726
Gotlands län: 178
Västmanlands län: 668

Totalt för hela landet: 33 562

Sökt belopp

Det sökta beloppet som kommit till Länsstyrelsen Stockholms handläggning: 823,2 miljoner kronor

Fördelningen mellan länen:
Stockholms län: 729,5 miljoner kr
Uppsala län: 40,2 miljoner kr
Södermanlands län: 24,4 miljoner kr
Gotlands län: 6,5 miljoner kr
Västmanlands län: 22,5 miljoner kr

Totalt sökt belopp i hela landet: 1,55 miljarder kronor

* Observera att beloppen baseras på det som sökanden själva har fyllt i ansökan. Det behöver vidare inte stämma med det belopp som betalas ut efter beslut. Eventuellt beviljas inte heller alla ansökningar. Cirka sex procent av ansökningarna visar inte sökt belopp. När alla beslut är fattade kommer en slutgiltig siffra på hur mycket medel som har betalats ut i det aktuella stödet.

Kontakt