Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12.00 den 31 augusti 2020.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Information om att elda säkert i naturen

Observera att det kan förekomma lokala eldningsförbud, sådan information finns i så fall på respektive kommuns webbplats.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Norrtäljelänk till annan webbplats

Kontakt