Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kraftsamlar för Stockholms läns framtid

Coronapandemin har drabbat Stockholms län mycket hårt. Med stor betydelse för hela Sveriges tillväxt är det viktigt att huvudstadsregionen får fart på samhällsekonomin igen. Landshövdingen kommer samla statliga myndigheter för att gemensamt och ansvarsfullt möta de åtgärder som krävs för att samhället ska kunna hantera krisen i nästa skede.

Den rådande pandemin drabbar enskilda personer, familjer och hela samhället med full kraft. Krisen vi nu genomlever kommer vara längre och djupare än vad Stockholm har varit med om i modern tid.

Omsättningen i näringslivet har sjunkit kraftigt och permitteringar, varsel och uppsägningar är omfattande. Just tjänstesektorn, som utgör en stor del av näringslivet i Stockholm, drabbas extra hårt av coronapandemins effekter. Det gäller restauranger, hotell och butiker men också transport- och nöjesbranschen, som alla är betydelsefulla näringsgrenar i Stockholms län.

Länsstyrelsen Stockholm har regeringens uppdrag att främja utvecklingen och samordna den statliga verksamheten i länet. Detta innebär att Länsstyrelsen, förutom att leda krishanteringen i länet, noga följer utvecklingen i samhällets olika delar. Länsstyrelsen gör löpande analyser av läget i länet och har under pandemin intensifierat detta arbete med veckovisa rapporter.

Sven-Erik Österberg, landshövding och chef för Länsstyrelsen, kommer i augusti att samla statliga myndigheter med verksamhet i länet för att diskutera åtgärder som krävs för att hantera krisen. Bland de inbjudna finns Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket med flera.

Syftet med samtalet är att myndigheterna ska ge sin bild av läget och hur de kan bidra ytterligare för att möta effekterna av krisen.

– Stockholms betydelse för Sverige är större än att bara vara huvudstad. Stockholmsregionen står för en stor det av landets tillväxt. För att både samhällsekonomi och offentliga finanser ska vara långsiktigt hållbara måste Stockholm och näringslivet komma på fötter igen. Samtidigt måste vi ta gemensamt ansvar för att det sker på ett hållbart sätt. Jag ser fram emot att samla viktiga samhällsaktörer för att tillsammans möta denna utmaning, säger Sven-Erik Österberg.

Kontakt