Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvård Ekerö kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 22 juni 2020 fattat beslut om ytterligare föreskrifter för Lovö naturreservat.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd, Regeringsgatan 66, Stockholm, alternativt via länken nedan.

Beslut om ytterligare föreskrifter för Lovö naturreservat i Ekerö kommun Pdf, 2.2 MB.

Kommentar till beslutet

Länsstyrelsen har den 22 juni 2020 fattat beslut om tillägg till föreskrifterna för Lovö naturreservat. De två nya föreskrifterna hör till de så kallade C-föreskrifterna som anger vissa begränsningar av allemansrätten inom reservatet. De gäller från den 15 augusti 2020.

Föreskrifterna gör det möjligt för förvaltaren, Statens fastighetsverk, att anvisa var det är tillåtet att elda samt att cykla i terrängen.

Eldning kommer att vara tillåten på de platser som anvisas av förvaltaren. Undantag från denna begränsning görs dock för bland annat organiserad scoutverksamhet.

Cykling kommer att vara tillåten i terrängen med undantag dels av den vandringsled som heter Fornstigen, dels av markerade ridstigar och ridvägar. Dessutom håller förvaltaren tillsammans med två cykelföreningar att planera en ny rekommenderad cykelstig av ungefär samma längd som Fornstigen, med arbetsnamnet "Cykelspåret".

Kontakt