Publiceringsdatum: 23 juni 2020

Senast uppdaterad: tisdag 23 juni, 00.01

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, KvalitetsFisk i Stockholm AB, Stockholms kommun

KvalitetsFisk i Stockholm AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Här kan du följa vad som händer i ärendet. länk till annan webbplats

Beslutet kommer att publiceras under sidan för kungörelser. Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Kontakt