Publiceringsdatum: 20 juni 2020

Senast uppdaterad: lördag 20 juni, 00.01

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, DeLaval Hamra Gård AB, Botkyrka kommun

DeLaval Hamra Gård AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Här kan du följa vad som händer i ärendet.länk till annan webbplats

Beslutet kommer att publiceras under sidan för kungörelser. Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Kontakt