Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om undantag från föreskrifterna i 168 naturreservat i Stockholms län

Länsstyrelsen fattade den 16 juni 2020 beslut om undantag från föreskrifterna för åtgärder mot riskträd och åtgärder i syfte att begränsa skador orsakade av angrepp från granbarkborre och andra arter som kan hota prioriterade bevarandevärden i 168 naturreservat i Stockholms län.

Efter stormen Alfrida i januari 2019 och utvecklingen av angrepp av granbarkborre i södra Sverige och i länet har Länsstyrelsen sett ett behov av att i förvaltningen av naturreservat kunna utföra vissa begränsade åtgärder i syfte att säkerställa naturreservatens bevarandevärden. Bland annat åtgärder för att kunna fälla eller kapa riskträd som riskerar skada människa eller egendom och åtgärder för att minska risken för omfattande angrepp av i första hand granbarkborre som kan påverka reservatens värden negativt.

Beslut om undantag från föreskrifterna finns att läsa här Pdf, 482.6 kB.

Uppdatering 18 augusti 2020

Länsstyrelsens beslut om undantag från föreskrifterna i 168 naturreservat i Stockholms län för åtgärder mot riskträd och för bekämpande av granbarkborreangrepp har överklagats. Överklagandet har kommit in i rätt tid och Länsstyrelsen har översänt ärendet till Miljödepartementet.

Överlämnande av överklagan till Miljödepartementet Pdf, 414.9 kB.

Uppdatering 21 maj 2021

Regeringen, Miljödepartementet, har den 12 maj 2021 fattat beslut i det överklagade ärendet. Regeringen ändrar Länsstyrelsens beslut den 16 juni 2020 på så sätt att beslutet tidsbegränsas till att gälla längst till och med 12 maj 2026.

Regeringsbeslut i ärendet Pdf, 1.2 MB.

Bilaga till regeringsbeslut Pdf, 534.4 kB.

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd