Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Oförändrat antal vargar och lodjur i Stockholms län

Lodjur

Ett lodjur fångad på bild av Länsstyrelsens kamera. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Resultatet av säsongens inventering av rovdjur visar på samma siffror som förra året – det finns 2,5 familjegrupper av lodjur i Stockholms län och ett vargrevir som delas med Södermanlands län.

Strategin för rovdjursinventeringen är att hela länets yta ska sökas av systematiskt för att finna och kvalitetssäkra vargrevir, familjegrupper och föryngringar av varg och lodjur. Men en snöfattig inventeringsperiod (1 oktober–28 februari för lodjur och 1 oktober–31 mars för varg) har försvårat spårningsarbetet. Endast under några få dagar har det varit bra spårningsförhållanden. Övrig tid har inventeringen skett genom att insamling av spillning, uppföljning av inrapporterade observationer och med hjälp av de 20-tal viltkameror som Länsstyrelsen har satt upp.

Under inventeringssäsongen 2019–2020 har tre föryngringar av lodjur (honor med ungar) kvalitetssäkrats i Stockholms län, varav en familjegrupp befann sig vid länsgränsen och därför delas med Uppsala län. Inventeringsresultatet av lodjur hamnar därmed på två och en halv familjegrupper.

När det gäller varg finns fortfarande ett revir i Sjunda, länets sydvästra del. Vargreviret delas med Södermanlands län och i Stockholms län registreras således ett halvt vargrevir. Före årsskiftet fångade Länsstyrelsen Södermanland en vargvalp på en av sina viltövervakningskameror. Föryngringen betyder att det finns en familjegrupp i reviret (minst tre vargar varav minst en som revirmarkerar). Det är tredje gången det har fötts valpar inom Sjundareviret sedan 2015.

– Rovdjursinventeringen är viktig för att det ger oss kunskap om rovdjursstammarnas storlek, var de lever och hur stammarna utvecklas över tiden. Det behövs för att vi ska kunna bedriva en ansvarsfull och hållbar förvaltning av arterna. Tyvärr har vi haft några år med dåliga snö- och spårningsförhållanden och då behöver vi hjälp av allmänheten och tekniken, säger Mikael Fransson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Allmänheten har möjlighet att bidra till invente­ringsarbetet genom att meddela sina rovdjursobservationer i databasen på Skandobs Länk till annan webbplats., eller via skandobs-appen.

– Lodjur kan spåras med hjälp av kameror som satts ut runtom i skogarna. Detta har blivit vårt viktigaste verktyg dom senaste åren utan snö. Om man som privatperson vill delta i inventeringen med sin kamera, kan man kontakta Länsstyrelsens personal. Vi hjälper gärna till med tips och trix, säger Mikael Fransson.

Fungerande stängsel

Så här års kan ungvargar vara på vandring och passera länet. Det är därför viktigt att djurägare ser över sina stängsel.

Förvaltning och inventering

Länsstyrelserna ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren lodjur, varg, björn, järv, och kungsörn i respektive län. Djurens utbredning i länet följs regelbundet upp med en inventering, som ligger till grund för den fortsatta förvaltningen av arterna.

Resultatet av Länsstyrelsens rovdjursinventering fastställs av Naturvårdsverket.

Kontakt