Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Övergivna" djurungar sällan övergivna

En fågelunge

På våren och sommaren är det inte ovanligt att se vilda, till synes övergivna, djurungar ensamma i naturen. Undvik att störa dem, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar.

Det handlar till exempel om fågelungar, älgkalvar, rådjurskid och harungar.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du finna mer information om ensamma djurungar Länk till annan webbplats.

På sommaren är det vanligt att finna ensamma mås- och trutungar i stadsmiljö. Fiskmås och gråtrut häckar ofta på hustak. Ungarna hoppar så småningom ner, även från höga hus. Du kan se dem kila omkring på marken till synes planlöst eller trycka i ett hörn. De är inte övergivna. Föräldrarna finns i närheten och kan försvara sina ungar. Låt ungarna vara och stör dem så lite som möjligt.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa om fågelungar Länk till annan webbplats.

Störande fåglar

Fåglar som lägger bon på eller invid hus kan ibland upplevas som störande. Alla vilda fåglar är fredade utöver den tillåtna jakt som framgår av Jaktförordningen (1987:905). Bland annat gäller att om det orsakas allvarlig skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i ett hus eller en gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning (Jaktförordningen, 26 § och bilaga 4, punkt 21). Undantaget gäller endast bo, ägg och ungar, inte vuxna fåglar. Man bör alltid kunna visa i efterhand att det verkligen rört sig om allvarlig skada eller olägenhet. Det är den som har jakträtten som kan ta bort bo med ägg eller ungar och det är vanligen fastighetsägaren som har jakträtten.

Det är olämpligt att ta bort bon för mer ovanliga fågelarter som exempelvis silltrut, strandskata och fisktärna.

Kontakt