Publiceringsdatum: 10 juni 2020

Senast uppdaterad: torsdag 11 juni, 17.29

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Eldning förbjuden

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 den 11 juni 2020. Förbudet gäller tillsvidare.


There is a fire ban in Stockholm County from 12 pm on June 11 2020, which will apply until further notice.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Detaljerad information om eldningsförbud samt frågor och svar

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Norrtäljelänk till annan webbplats

Kontakt