Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föreningar får flaggor och fanor

Svenska flaggor på flaggstänger mot blå himmel

23 föreningar från Stockholms län tilldelas en flagga eller fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag varje år ut ett antal flaggor och fanor till föreningar och organisationer i landet.

– Såväl nationaldagen som den svenska flaggan representerar det som är viktigt för Sverige: grundläggande värden som demokrati och rättvisa, yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet, säger landshövdingen inför utdelningen.

I talet kommenterar han bland annat dagens situation: "Det är kanske extra viktigt att under dessa speciella omständigheter som råder i år, uppmärksamma den svenska flaggan, vår gemensamma symbol för oss som svenskar och för vårt land. En tid då det gäller att hålla samman och ta ansvar för det egna agerandet för att minska smittspridningen och belastningen på vården."

Varmt välkomna till Tessinska palatset och palatsets fantastiska trädgård där vi under normala omständigheter skulle ha tagit emot 23 välförtjänta organisationer för att under högtidliga former överräcka flaggor och fanor.

Jag heter Sven-Erik Österberg och har förmånen att vara landshövding i Stockholms län och få bo i detta palats från slutet av 1600-talet och där det bott landshövdingar och överståthållare sedan slutet på 1700-talet.

Vi genomlever just nu en märklig period i Stockholms och Sveriges historia, men det är ingalunda den första pandemin som drabbat staden. För 310 år sedan ansvarade det här palatsets ägare och byggherre, Nicodemus Tessin den yngre för evakueringen av kungafamiljen och hovet till Sala för att undkomma pesten som härjade i Stockholm och där 1/3 av Stockholms befolkning dog.

För cirka hundra år sedan drabbas vi av Spanska sjukan som också skördade många offer och ställde stora krav på samhället och samhällsekonomin. Precis då som nu diskuterades och prövades olika strategier i olika länder, några valde total isolering, andra mer öppna lösningar.

Med den osäkerhet och brist på exakta svar som råder är det lätt att frågor polariseras och vi som individer önskar klara och entydiga svar från myndigheter och forskare. Vi har i Sverige valt att lita på den enskildes förmåga och vilja att ta hänsyn till sina medmänniskor, en tradition och viktig grundsten i vårt demokratiska svenska samhälle.

Det är kanske extra viktigt att under dessa speciella omständigheter som råder i år, uppmärksamma den svenska flaggan, vår gemensamma symbol för oss som svenskar och för vårt land. En tid då det gäller att hålla samman och ta ansvar för det egna agerandet för att minska smittspridningen och belastningen på vården.

Den svenska flaggan tillkom troligen på mitten av 1500-talet, men de blågula färgerna tros härstamma från 1200-talet och har sedan dess vajat för oss som bor och lever i Sverige, oavsett födelseort, kön, ålder, hudfärg, livsåskådning eller sexuell läggning. I osäkra tider som dessa är de sammanhållande faktorerna viktiga och där utgör den svenska flaggan en klar och tydlig symbol för vår enighet och respekt för varandra.

Jag hoppas och tror att ni som tilldelats dessa flaggor och fanor kommer att ha stor glädje av dem vid kommande evenemang när vi åter har möjlighet att träffas i verkliga livet och i lite större grupper, för den tiden kommer, även om vi ännu måste hålla ut och hålla avstånd!

Vi börjar vårt firande med att den svenska flaggan hissas på Tessinska palatset till tonerna av vår nationalsång.

Föreningar som tilldelas den svenska flaggan

 • Föreningen Tiomilabudkavlen (75-årsjubileum)
 • Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (150:e utgåvan av tidningen Veteranbåten, 15 års jubileum av Veteranbåtsfestivalen)

Föreningar som tilldelas den svenska fanan

 • Demensföreningen i Sollentuna (20-årsjubileum)
 • DHR Stockholmsavdelningen (95-årsjubileum)
 • Frivillig Väntjänst (60-årsjubileum)
 • Föreningen för den Beridna Högvakten (35-årsjubileum)
 • Föreningen HjärtLung Stockholm (80-årsjubileum)
 • Jämtlandsgillet i Stockholm (100-årsjubileum)
 • Järfälla Spelmän (30-årsjubileum)
 • Kongliga Flygsektionen (50-årsjubileum)
 • Odd Fellow, Brödraloge 13 Gustaf Wasa (125-årsjubileum)
 • Riksförbundet SIMON, Svenskar och Invandrade mot Narkotika (30-årsjubileum)
 • Skärsätra Båtklubb (90-årsjubileum)
 • Stockholms Scoutdistrikt (Önskar en egen fana – har tidigare lånat från annan kår)
 • Sundbybergs Gymnastikförening (100-årsjubileum)
 • Svenska Boxningsförbundet (100-årsjubileum)
 • Svensk-Sudanska Föreningen (50-årsjubileum)
 • Svenska Folkdansringen (100-årsjubileum)
 • Tekniska Högskolans Studentkår (Önskar en ny fana istället för den gamla som blivit sliten)
 • Vallentuna Scoutkår (30-årsjubileum)
 • Zonta International, Distrikt 21 (Zonta International 100-årsjubileum, Zonta International Sverige 85-årsjubileum)
 • Ösmo Gif Fotboll (85-årsjubileum)
 • Össeby Hembygdsförening (50-årsjubileum)

Kontakt