Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unik industrimiljö blir byggnadsminne – Almgrens sidenväveri

Länsstyrelsen i Stockholm förklarar Almgrens sidenväveri i Stockholm som byggnadsminne. Anläggningen är en väl bevarad industrimiljö från 1860-talet där maskiner och utrustning finns kvar – med jacquardvävstolar, kontorsutrustning och mönsterprover. I dag bedrivs museiverksamhet i byggnaden och vävstolarna används åter för sidenproduktion.

Länsstyrelsen har fattat beslut om en byggnadsminnesförklaring av Almgrens sidenväveri i Stockholm, en unik anläggning med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Fabriksmiljön på Repslagargatan på Södermalm berättar om sidenvävningen och ger kunskap om arbetsförhållanden i 1800-talets kvinnodominerade textilindustri.

Den fabriksbyggnad som i dag finns kvar byggdes 1862 och hade då en fabrikssal på varje plan. En fabrikssal är fortfarande mycket väl bevarad. Där finns kontorsutrustning och mönsterprover kvar och vävstolar och andra maskiner står på ursprunglig plats. På övriga plan i byggnaden finns spår av vävverksamhet: äldre snickerier, gjutjärnskolonner, rester av remtransmissioner och maskininfästningar i golven.

– Även gårdsmiljön är i stora delar välbevarad och anläggningen kan ses som en viktig representant för de många industriföretag som fanns i Stockholm på 1800-talet, säger Länsstyrelsens antikvarie Heléne Hyrefelt Dahlström.

Almgrens sidenväveri startade 1833 av Knut August Almgren, som studerat tekniken att väva sidentyger med jacquardvävstolar i Frankrike. Verksamheten växte snabbt och blev det största sidenväveriet i landet med ca 270 anställda på flera platser i Stockholm. Produktionen var som störst på 1870-talet och pågick fram till 1974.

På 1990-talet återupptogs verksamheten med vävning av sidenband. Det välbevarade våningsplanet är nu museum och tillgängligt för besökare.

Fakta

Byggnadsminnesförklaringen har gjorts i samverkan med fastighetsägaren Olov Lindgren AB och Stiftelsen K A Almgren sidenväveri & Museum, som driver musei- och väveriverksamhet på platsen.

Byggnadsminnesförklaringen innebär att Länsstyrelsen har beslutat om skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden den inte får ändras. Beslutet har fattats enligt 3 kap. 1 § kulturmiljölagen.

Kontakt