Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungliga nationalstadsparken firar 25 år

Ulriksdals slott

Ulriksdals slott ligger i Kungliga nationalstadsparken. Foto: Mostphotos

Nationalstadsparken är under rådande coronapandemi viktigare än någonsin. En lunga mitt i city – i hjärtat av vår huvudstad. Natur som ger möjlighet till rekreation och hälsa. Nära och öppen för alla. I samband med Nationalstadsparkens 25-årsjubileum lanserar Länsstyrelsen Stockholm information om Nationalstadsparken i appen Naturkartan med information om cykelstråk och natur-, kultur- och historiska platser.

– Att ha möjlighet till en promenad, cykla eller bara vila i det gröna är bland det viktigaste och värdefullaste vi har. En park som erbjuder både natur och kultur med en kunglig historisk glans. Det är fantastiskt att vi har Kungliga nationalstadsparken som i år firar 25-årsjubileum, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län och ordförande i Nationalstadsparksrådet.

Närmare tjugo miljoner personer besöker Nationalstadsparken varje år. Besökstrycket i parken ökade i april jämfört med förra året, enligt Kungliga Djurgårdsförvaltningens mätningar.

– Det är positivt med fler besökare i parken samtidigt som det innebär ett ökat krav på skötsel och underhåll för markägare och förvaltare som har en begränsad budget, säger Eva Waldén Selin, Nationalstadsparkens samordnare och landskapsstrateg på Länsstyrelsen.

25-årsjubileum

Den 19 maj år 1995 invigdes Nationalstadsparken av Konung Carl XVI Gustaf som släppte iväg duvorna Värna, Vårda, Visa för att illustrera syftet med parken. Världens första nationalstadspark bildades genom en ny bestämmelse i miljöbalken där området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården fick ett alldeles särskilt skydd.

För att uppmärksamma att Kungliga nationalstadsparken firar 25 år finns planerade evenemang under hela året. Till exempel skulpturutställningen av Alice Aycock på södra Djurgården från den 7 juni eller fotoutställningen på Nybroplan i augusti–september med bilder från Nationalstadsparken fotade av några av Sveriges naturfotografer.

Flera evenemang är tyvärr inställda eller framskjutna till hösten med förhoppning att kunna genomföra dem då. Under våren anpassar vi efter läget och kommer att göra några aktiviteter digitala.

Nationalstadsparken blir nu dessutom mer tillgänglig i Naturkartans app som innehåller information om intressanta platser och cykelstråk. Där kan besökaren planera sitt besök i förväg eller läsa på inför ett besök vid senare tillfälle. Med hjälp av Naturkartan och utvalda natur-, kultur- och historiska platser kan besökaren på egen hand upptäcka Nationalstadsparken och få tips om nyheter och evenemang.

Nationalstadsparken i Naturkartanlänk till annan webbplats

Evenemang i Nationalstadsparkenlänk till annan webbplats

Om Kungliga nationalstadsparken

Nationalstadsparken sträcker sig från Sörentorp och Ulriksdal i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder och genom kommunerna Solna, Stockholm och Lidingö. Det är Stockholmsregionens mest välbesökta rekreationsområde.

Länsstyrelsen Stockholm samordnar och delfinansierar med statliga medel flera utvecklingsprojekt som aktörer i parken driver. Projekt för att gynna biologisk mångfald är prioriterat och under året sker flera aktiviteter för att främja den biologiska mångfalden.

Förvaltarna och markägarna har tillsammans med Länsstyrelsen och kommunerna Solna, Stockholm och Lidingö kommun ett gemensamt ansvar för att ta om hand Kungliga nationalstadsparken och utveckla dess värden. Här finns också betydelsefulla verksamheter som de många museerna och Stockholms universitet. Föreningar och turistföretag bidrar med sina aktiviteter för att skapa ett levande område.

Mer information om Nationalstadsparkenlänk till annan webbplats

Kontakt