Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Betande vattenbufflar ska främja biologisk mångfald vid sjön Fysingen

Vattenbufflar, Fysingens naturreservat, Fysingen

Vattenbufflarna Maud och Ellen tog glada skutt när de släpptes ut på bete i Fysingens naturreservat. Foto: Karin Tilander

I dag släpptes två vattenbufflar ut på bete i Fysingens naturreservat – det är första gången vattenbufflar används som betesdjur i Stockholms län. Satsningen sker för att gynna den biologiska mångfalden. Bakom projektet står Världsnaturfonden WWF, Naturskog och Länsstyrelsen.

Maud och Ellen är de första vattenbufflarna som släpps ut på bete i länet. Fysingens naturreservat i Sigtuna kommun är känt för sitt rika fågelliv med över hundra häckande arter. Men vass och kaveldun har brett ut sig den senaste tiden, vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt.

– Här finns stora strandängar, men problemet är att de snabbt växer igen. När vattenbufflarna betar och gyttjebadar i de sanka markerna ger det en variation av olika sorters gräsmark, lera, dy och vattenpölar som är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Fler insekter och groddjur gynnar områdets alla fågelarter. Dessutom verkar olika predatorer som äter ägg och fågelungar ha respekt för dessa betesdjur, säger Mats Gothnier som är naturskötselhandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Förutom vinsten för områdets natur- och djurliv har vattenbufflarnas insats fler fördelar:

– Vi ser en möjlighet till en riktig win-win här. Med vattenbufflarna får vi både en bättre och billigare skötsel. Att sköta vassbältena maskinellt är kostsamt och komplicerat. Bufflarna ger också besökarna något annorlunda och kul att titta på. Vi hoppas att de får ännu fler att upptäcka den speciella våtmarksmiljön i reservatet, säger Martin Olgemar, vattensamordnare på Länsstyrelsen.

Det finns andra betesdjur i Fysingens naturreservat, men de betar på land och kan inte röra sig i våtmarkerna på samma sätt som vattenbuffeln.

– Vattenbuffeln är fenomenal på att sköta våtmarker. Den kan dyka ner och beta rötter av vass och andra växter på botten. Genom att den gärna betar och simmar långt ut i vattnet skapar den öppningar och vassfria miljöer där många arter kan trivas, som olika våtmarksfåglar och groddjur, säger Jenny Jewert som är jordbruksexpert på WWF.

Insatsen för att utveckla naturvärdena i Fysingen är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, som är naturreservatets förvaltare, WWF, som bistår ekonomiskt och Naturskog AB, som äger och sköter om djuren.

– Vattenbufflarna blir ett utmärkt tillskott till våra andra betesdjur i Fysingen. Jämfört med vanliga kossor är bufflarna skygga och mer vaksamma, men när de lär känna sina skötare söker de gärna kontakt och gillar att bli kliade, säger Johan Josephson, vd på Naturskog.

Till sommaren väntas Ellen och Maud föda kalvar. Reservatets besökare är välkomna att titta på bufflarna. Ett tips är att ta med en kikare för att se djuren bättre eftersom vandringsleden passerar en bit från hagen. Besökare uppmanas att inte gå in till djuren.

Läs mer om Fysingens naturreservat

Vill man besöka Fysingens naturreservat i Sigtuna kommun kan man gå 2–3 kilometer från Rosersberg tågstation. Bil parkerar man lämpligen vid Åholmens badplats, cirka 1 kilometer söder om buffelhagen. Observera att parkeringen vid Ströms gård är avstängd.

Om vattenbufflar

Totalt finns 168 miljoner tama vattenbufflar i världen, varav de flesta i Asien. I Sverige finns ett 80-tal bufflar på en handfull gårdar som används för mjölk- och köttproduktion, och för att sköta våtmarksområden. Vattenbuffelns klövar är utformade så att de kan gå bra på sanka marker. De gillar att gyttjebada och lerpölarna som bildas gynnar djur som grodor och våtmarksfåglar. Vilda vattenbufflar var tillsammans med visenter och föregångare till våra hästar och kor med och formade det europeiska landskapet. Nu får de tama släktingarna återuppta jobbet i Fysingen.

Om WWF

Världsnaturfonden WWF Länk till annan webbplats. är en oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation. Med sina fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i 100 länder.

Pressmeddelande om buffelsläppet på WWF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om Naturskog

Naturskog AB Länk till annan webbplats. är specialister på skötsel av natur med höga rekreations-, kultur- och naturvärden, till exempel tätortsnära skogar, naturreservat och betesmarker. Naturskog håller även med betesdjur för att hålla landskapet öppet och gagna den biologiska mångfalden.

Kontakt