Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt kritiskt läge – pandemin har satt Stockholms län i en recession

När det nu har gått åtta veckor in covid-19-pandemin stärks tidigare bedömningar om de omfattande konsekvenser som följer på arbetsmarknaden och ekonomin. Stockholms län bedöms infinna sig i en recession. Konjunkturen ligger på en historiskt låg nivå och saknar jämförelse med tidigare kriser. Det framkommer i Länsstyrelsens senaste nulägesbeskrivning och analys av läget i länet, som rapporteras till regeringen.

– De prognoser och signaler som vi på Länsstyrelsen tar del av vittnar om ett mer eller mindre katastrofalt läge bland många av länets företagare och arbetsgivare. Vi kan ana merparten av de realekonomiska konsekvenserna, men det mesta ligger fortfarande framför oss. Det är först när rekommendationerna för att begränsa smittspridningen minskar igen som vi kommer kunna skapa oss en bättre överblick av de ekonomiska och sociala konsekvenserna, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Effekterna av pandemin har i nuläget drabbat Stockholms län hårdare än övriga landet, sett bland annat till antal personer berörda av varsel och arbetslöshetsutvecklingen. Enligt siffror från Arbetsförmedlingen är 93 700 personer i länet arbetslösa, vilket är en ökning med 17 400 personer sedan mitten av mars. Ökningstakten har aldrig varit så hög förut. Därtill har 109 000 personer permitterats och 36 000 har varslats om uppsägning de senaste två månaderna – det innebär att mer än 11 procent av länets sysselsatta antingen varslats om uppsägning eller har permitterats.

Antalet arbetslösa personer har ökat i länets samtliga 26 kommuner. De senaste två månaderna är Sigtuna den kommun där den procentuella utvecklingen av antalet arbetslösa varit störst. Utvecklingen kan bland annat förklaras av betydelsen av Arlandaområdet – där all aktivitet mer eller mindre har upphört – för den lokala arbetsmarknaden. Haninge, Upplands-Bro, Nynäshamn, Norrtälje och Vallentuna är mindre drabbade av arbetslöshet i förhållande till övriga av länets kommuner.

Under april försattes 778 företag i konkurs, enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. Av dem svarar Stockholms län för 37 procent. Ökningen av konkurser märks även av i Länsstyrelsens utbetalningar av lönegaranti. I april betalades lönegaranti ut till drygt 6 100 personer, vilket är en fördubbling jämfört med april förra året.

Lägesbeskrivning av situationen på arbetsmarknaden och i den regionala ekonomin med anledning av covid-19 – 7 maj 2020 Pdf, 742.4 kB.

Tidigare lägesbeskrivningar samt mer kortfattade veckorapporter om situationen i länet

Kontakt