Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Livsmedelsproducenter har det svårt under coronakrisen – stöttas när fler väljer närproducerat

Försälning, örter

Foto: Christina Fagergren

För många livsmedelsproducenter i Stockholms län är besöksnäring och restauranger betydelsefulla kunder. När coronaviruset drabbar dessa branscher slår det även mot livsmedelsproducenterna. Att hitta nya kunder och sätt att sälja sina produkter är en förutsättning för att dessa livsmedelsföretag ska överleva.

Det är framför allt lantbrukare och förädlare som säljer sina produkter på marknader, till små butiker, restauranger och kaféer som nu plötsligt står utan kunder.

– För att livsmedelsproducenter som har tappat sina kunder ska klara sig behöver de till exempel komma in i dagligvaruhandeln. Även om det finns både grossister och livsmedelskedjor som försöker stötta dessa mindre producenter att komma in på butikshyllorna ställs höga krav på spårbarhet, etikettformation, EAN-koder och mycket annat. Det kräver en stor portion ordning och reda och tar mycket tid, för många är det inte en möjlighet, säger Karin Eksvärd som är samordnare för arbetet med livsmedelsstrategin på Länsstyrelsen Stockholm.

Att gemensamt arbeta för att stärka länets livsmedelsförsörjning är viktigt ur olika aspekter. Det övergripande målet med den regionala livsmedelsstrategi som Länsstyrelsen lanserade förra året tillsammans med Region Stockholm och LRF Mälardalen är ett livsmedelssystem som är långsiktigt hållbart, med ökad produktion och minskad sårbarhet. Sett till livsmedelsförsörjningen är Stockholms län sårbart. Med nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning, men endast tre procent av landets åkermark och tre procent av jordbruksföretagen är länet beroende av mat både från resten av landet och andra länder.

– Vi har redan få livsmedelsproducenter i vårt län och en utslagning av producenter skulle inte underlätta arbetet med ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem. Därför är det viktigt att stötta den inhemska livsmedelsbranschen. Vi behöver också ta lärdom av krisen så att vi kan stå starkare nästa gång, säger Anna Hedberg, chef för enheten för landsbygdsutveckling.

Eftersom det är avgörande för många livsmedelsföretag att nu hitta nya sätt att sälja sina varor kan allas köp göra skillnad. Du som konsument, och som en del i livsmedelskedjan, kan göra insatser för att stötta både länets och Sveriges lantbrukare och förädlare. Det kan du göra genom att hålla ögonen öppna efter lokalproducerat i din vanliga livsmedelsbutik eller genom att handla direkt från företagarna via Reko-ringar på Facebook, gårdsbutiker, webbutiker och liknande. Numer finns även andelsjordbruk för den som vill ha verklig närhet till produktionen.

– Att handla svenskt och lokalproducerat är bra ur många aspekter. Förutom att det stöttar livsmedelsproduktionen som nu har en svår tid bidrar det också till livsmedelsstrategins mål om ett livsmedelssystem som baseras på ekologisk livskraft, ekonomisk bärkraft och socialt välmående, säger Karin Eksvärd.

Kontakt